Спеціальність 171 «ЕЛЕКТРОНІКА»

Спеціальність 171 «ЕЛЕКТРОНІКА»

 

Спеціалізації: «Технічне забезпечення безпеки»;

«Біотехнічні та медичні апарати і системи»;

«Технічні засоби діагностування автомобільного транспорту».

 

Електроніка – це галузь науки і техніки, яка розвивається високими темпами.

Засоби електронної техніки оточують нас як на виробництві так і у побуті. Сучасне життя неможливо уявити без електроніки. Інтернет, телебачення, телефонія, побутова техніка – це все що використовуємо ми щодня. Бортові комп’ютери автотранспорту, вимірювальна техніка, технологічне обладнання містить в собі елементи електроніки.

Навчання на даній спеціальності надає знання у різних сферах професійної і практичної електроніки, сучасних систем обробки інформації, засобів охоронних та пожежних систем сигналізації, методів вимірювань і обробки даних, комп’ютерного моделювання та дослідження систем електроніки.

Студенти отримують необхідні знання та навички з проектування, виробництва, експлуатації, випробувань і технічного обслуговування аналогових і цифрових електронних систем, обладнання, комп'ютеризованих засобів та систем, вивчають багаторівневе програмування електронних системи та робототехніки на базі Arduino

 

Галузі професійної діяльності випускника:

-       Iнформацiйнi мiкроелектроннi системи;

-       Комп'ютерні засоби медичної діагностики;

-       Комп'ютерна обробка та захист інформації;

-       Засоби діагностування автомобільного транспорту;

-       Охоронні системи та системи пожежної сигналізації;

-       Iнформацiйно-обчислювальнi засоби електронного апаратобудування;

-       Ремонт та діагностика комп’ютеризованих електронних систем.