Спеціальність 172 «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА»

Спеціальність 172 «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА»

 

Телекомунікації є одним з важливих та перспективних напрямів новітніх технологій. Головну роль у розвитку інформаційного суспільства в Україні, національної інфраструктури та інтеграції у світову інфраструктуру відіграють саме інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Темпи розвитку ІКТ перевищують показники росту економік технологічно розвинутих країн світу, а світові розробки в галузі телекомунікацій стали найвдалішими проектами.

Випускники спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» є фахівцями з:

- контролю та діагностики стану обладнання і програмного забезпечення інформаційних та телекомунікаційних мереж, мереж теле- та радіомовлення, систем передачі, систем комутації, кінцевих пристроїв користувача;

- забезпечення номенклатури та нормативної якості надання послуг електрозв’язку;

- аналізу результатів вимірювання параметрів і робочих характеристик інформаційних та телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації;

- виконання профілактики та технічного обслуговування обладнання інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації;

- монтажу, налагодження та профілактики цифрових і оптичних модулів обладнання мереж PDH і SDH, транспортних мереж;

- проектування нових NGN  технологій.    

 

Сфера професійної діяльності випускника:

- технічна експлуатація телекомунікаційного та приймально-передавального обладнання;

-       розробка та впровадження проектно-технічної документації та виготовлення обладнання в сегменті ІКТ;

-       забезпечення якісних показників технологічних процесів телекомунікаційних систем та мереж;

- розробка і впровадження вітчизняних стандартів адаптованих до вимог ІТU.

 

Первинні посади випускника:

- диспетчер електрозв’язку;

- електромеханік електрозв’язку;

- електромеханік засобів радіо та телебачення;

- електромеханік лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв;

- інструктор електрозв’язку;

- інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв’язку;

- оператор радіочастотного контролю;

- технік електрозв’язку.