Спеціальність 182 «ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Спеціальність 182 «ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

 

Легка промисловість є однією з найважливіших серед галузей виробництва непродовольчих товарів. Продукція легкої промисловості йде на задоволення потреб населення, забезпечуючи його тканинами, одягом, взуттям та іншими предметами споживання, а також використовується в інших галузях промисловості у вигляді сировини і допоміжних матеріалів. Найбільш тісні зв’язки вона має із сільським господарством і хімічною промисловістю – основними постачальниками сировини для галузі, а також машинобудуванням.

Фахівець в галузі виробництва та технології легкої промисловості здатен створювати сучасний конкурентоздатний одяг, базуючись на знання основ конструювання, новітніх технологій виробництва та може працювати на промислових підприємствах і в організаціях різних форм власності та у державних структурах, які займаються виробництвом і реалізацією послуг з виготовлення швейних виробів, реалізацією виробів легкої промисловості та оцінки їх якості. Набувають знання про різноманітність сировини для виробів легкої промисловості, асортименту текстильних, шкіряних матеріалів та трикотажних полотен для виробів легкої промисловості, принципи організації технології швейного виробництва, основні закономірності й сучасні досягнення в конструюванні, розробки оптимальної технології виготовлення виробів легкої промисловості різного призначення. Набувають навички по розробці ескізів, проектів технічних умов, стандартів, технічних описів нових виробів, технологічних процесів та бізнес-планів.

 

Сфера професійної діяльності випускника:

- організація виробничих процесів в галузі виробництва та технології;

- проектування і конструювання виробів легкої промисловості;

- розроблення технологічних процесів виготовлення виробів легкої промисловості;

- організація проектних робіт і керівництво за їх виконанням;

- маркетингова діяльність та технічний супровід з впровадження та збуту виробів легкої промисловості;

- теоретичні та експериментальні дослідження в галузі розроблення і вдосконалення виробів легкої промисловості;

- в торгівельних мережах та на державній службі.