Спеціальність 263 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

Спеціальність 263 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

 

Спеціальність «Цивільна безпека (Охорона праці)» є однією з найактуальніших і затребуваних спеціальностей навчання і орієнтована, перш за все, на підготовку спеціалістів, які здатні забезпечити ефективну реалізацію працеохоронної політики держави, безпеку виробництв і взаємодію з органами державного нагляду у відповідності до нормативно-правових актів та міжнародних стандартів.

Спеціальність дозволяє здобути практичні і спеціалізовані знання та вміння в галузі як технічних, так і гуманітарних наук, що стосуються ризиків, які виникають у процесі роботи, методів усунення небезпек, оцінки професійних ризиків і т.д. Випускники можуть інтерпретувати роль і місце людини у вирішенні проблем здоров’я і безпеки з усіма наслідками. Метою діяльності фахівців з цивільної безпеки та охорони праці є реалізація завдання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, зокрема участь у забезпеченні проведення роботодавцем профілактичних та інших заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю персоналу, викликаними умовами праці, та надання роботодавцю практичної допомоги у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці.

 

Сфера професійної діяльності випускника:

-  фахівець із охорони праці та цивільної безпеки;

-  головний державний експерт з умов праці;

-  державний інспектор з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;

-  державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду;

-  експерт з промислової безпеки;

-  інженер з охорони праці;

-  інженер з техногенно-екологічної безпеки;

-  начальник служб (сфера охорони праці та цивільного захисту);

-  начальник відділу охорони праці;

-  начальник штабу цивільного захисту.