Технологічний факультет(ТФ)

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА – Ткачук Анатолій Анатолійович

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА – Ковальчук Володимир Ярославович

ІНСПЕКТОР – Куц Вікторія Миколаївна

ІНСПЕКТОР ЗВ – Андрієнко Олена Степанівна

СЕКРЕТАР – Винарчик Лариса Леонідівна

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТА

ЛІЦЕНЗІЙНІ ОБСЯГИ ПРИЙОМУ:

014 – СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА / 
            SECONDARY EDUCATION: PHYSICAL EDUCATION

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ (осіб):

       БАКАЛАВР:    денна ф.н. 55 / заочна ф.н. 15 осіб
Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на спеціальність 014:
ДЕРЖБЮДЖЕТ: 1) Українська мова   2) Біологія   3) Історія України  або  Географія
КОНТРАКТ: 1) Українська мова   2) Історія України   3) Географія або  Математика

 

 017 –  ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА і СПОРТ / 
             PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ (осіб):
  МАГІСТР:    денна ф.н. 20 / заочна ф.н. 10 осіб

 

131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА / APPLIED MECHANICS

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ (осіб):
  БАКАЛАВР
:    денна ф.н. 320 / заочна ф.н. 200 осіб
        МАГІСТР:       денна ф.н. 120 / заочна ф.н. 60 осіб
Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на спеціальність 131
ДЕРЖБЮДЖЕТ: 1) Українська мова   2) Математика  3) Фізика  або  Іноземна мова
КОНТРАКТ: 1) Українська мова   2) Історія України   3) Математика  або  Географія

 

132 – МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО / MATERIALS SCIENCE

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ (осіб):
  БАКАЛАВР
:    денна ф.н. 110 / заочна ф.н. 30 осіб
       МАГІСТР:       денна ф.н. 30 / заочна ф.н. 10 осіб
Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на спеціальність 132:
ДЕРЖБЮДЖЕТ: 1) Українська мова   2) Математика  3) Фізика  або  Іноземна мова
КОНТРАКТ: 1) Українська мова   2) Історія України   3) Математика  або  Географія

 

151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМПЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ / 
            AUTOMATION AND COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ (осіб):
  БАКАЛАВР:    денна ф.н. 90 / заочна ф.н. 30 осіб
     МАГІСТР:       денна ф.н. 40 / заочна ф.н. 10 осіб
Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на спеціальність 151:
ДЕРЖБЮДЖЕТ: 1) Українська мова   2) Математика  3) Фізика  або  Іноземна мова
КОНТРАКТ: 1) Українська мова   2) Іноземна мова 3) Математика  або  Географія

 

152 – МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА / 
            METROLOGY AND INFORMATION-MEASURING TECHNOLOGY

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ (осіб):
  БАКАЛАВР
:    денна ф.н. 40 / заочна ф.н. 20 осіб
         МАГІСТР:       денна ф.н. 10 / заочна ф.н. 2 осіб
Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на спеціальність 152:
ДЕРЖБЮДЖЕТ: 1) Українська мова   2) Математика  3) Фізика  або  Іноземна мова
КОНТРАКТ: 1) Українська мова   2) Історія України   3) Математика  або  Географія

 

153 – МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА / 
            MICRO- AND NANO-SYSTEM TECHNOLOGY

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ (осіб):
  БАКАЛАВР
:    денна ф.н. 25 / заочна ф.н. 7 осіб
         МАГІСТР:       денна ф.н. 15 / заочна ф.н. 5 осіб
Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на спеціальність 153:
ДЕРЖБЮДЖЕТ: 1) Українська мова   2) Математика  3) Фізика  або  Іноземна мова
КОНТРАКТ: 1) Українська мова   2) Історія України   3) Математика  або  Географія

 

171 – ЕЛЕКТРОНІКА / ELECTRONICS

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ (осіб):
  БАКАЛАВР
:    денна ф.н. 25 / заочна ф.н. 7 осіб
       МАГІСТР:       денна ф.н. 15 / заочна ф.н. 5 осіб
Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на спеціальність 171:
ДЕРЖБЮДЖЕТ: 1) Українська мова   2) Математика  3) Фізика  або  Іноземна мова
КОНТРАКТ: 1) Українська мова   2) Історія України   3) Математика  або  Географія

 

172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА /
            TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ (осіб):
  БАКАЛАВР:    денна ф.н. 40 / заочна ф.н. 20 осіб
   МАГІСТР:       денна ф.н. 15 / заочна ф.н. 5 осіб
Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на спеціальність 172:
ДЕРЖБЮДЖЕТ: 1) Українська мова   2) Математика  3) Фізика  або  Іноземна мова
КОНТРАКТ: 1) Українська мова   2) Історія України   3) Математика  або  Географія

 

Підрозділи факультету:


Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Кафедра прикладної механіки

Кафедра матеріалознавства

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров'я

Кафедра приладобудування

Кафедра електроніки та телекомунікації


Історія факультету