Тренінг «Застосування математичних СAD – середовищ в електроенергетиці»

Кафедра

Назва

Тип/документ

Мета

Керівник

Цільова аудиторія

Кафедра електропостачання

Тренінг «Застосування математичних СAD – середовищ в електроенергетиці»

Сертифікат Луцького НТУ

Сформувати практичні вміння і навички застосування програмного забезпечення MathCAD та інших для вирішення задач електроенергетики

Доц. Падалко А.М.

Працівники підприємст, організацій, які провадять свою діяльність в галузі електроенергетики; студенти