Туризм, Економіка, Міжнародні економічні відносини

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

оголошує прийом на навчання на денну та заочну форми

для отримання ступеня магістра у 2018 році

для спеціальностей:

Туризм,

Економіка,

Міжнародні економічні відносини

 

Факультет

Спеціальність

МАГІСТР*

 

Ліцензований обсяг

Вартість** одного року навчання, грн.

денна

заочна

денна

заочна

ФЕПЕС

Туризм

30

20

-

-

Бізнесу

Економіка

40

40

16200

11000

Міжнародні економічні відносини

15

10

16200

11000

 

* Термін навчання за ступенем  магістра – 1 рік 4 міс.

** Вартість навчання 2017 року вступу

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, для вступу за спеціальностями: Економіка, Туризм, Міжнародні економічні відносини зараховуються:

-                результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська), який передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

-                результати фахового вступного випробування;

-                середній бал документа про здобутий освітній (овітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20).

Мінімальне значення кількості балів фахового вступного випробування, з яким вступник допускається до участі в конкурсі становить 100,0 балів.

Особа може вступити до Луцького НТУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

Перелік документів:

-  заява;

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

- копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про раніше здобутий освітній рівень (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього вступник пред’являє особисто.

 

 

 

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на навчання за ступенем магістра, фахові випробування, що проводить Луцький НТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

для спеціальностей:

Туризм,

Економіка,

Міжнародні економічні відносини

Денна та заочна

 форми навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 14 травня до

18.00 години

05 червня 2018 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

з 14 травня до

31 травня 2018 року

Початок прийом заяв та документів

02 липня 2018 року

Закінчення прийому документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

09 липня 2018 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту

11 липня 2018 року

Закінчення прийому документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

18.00 години

26 липня 2018 року

Фахові вступні випробування

з 02 липня по 29 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12.00 год.

07 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 12.00 години 11 серпня 2018 року

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

до 12.00 години 12 серпня 2018 року

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 01 вересня по 30 листопада 2018 року

Виконання вимог до зарахування та зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап – 22 серпня 2018 року

ІІ етап – 31 серпня 2018 року
ІІІ етап – не пізніше 30 листопада 2018 року

 

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, корпус Б, ауд. 34, тел. (0332) 74-61-11

e-mail: pk@lntu.edu.ua  

  www.lutsk-ntu.com.ua

Файл для завантаження