V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів « Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи»

Запрошуємо до участі V Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів « Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року в Луцькому НТУ.

 

До участі у конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти, магістранти та студенти ЗВО та науково-дослідних установ, які займаються науковими дослідженнями у сферах фізики та хімії твердого тіла.

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ

До 25.09.2018

– кінцевий термін подання заявок та тез доповідей

  (див. інформаційне повідомлення).

 

 

До 30.09.2018

– термін оплати організаційного внеску.

 

     01.10.2018

– II інформаційне повідомлення.

 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Доповіді учасників конференції будуть рекомендовані до публікації у збірнику наукових праць «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДИ» Луцького національного технічного університету на умовах самофінансування.

 

Робоча мова конференції: українська,  англійська, російська.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1.    Фізико - хімічні властивості та структура матеріалів.

2.    Новітні фізичні та хімічні методи дослідження і технології.

3.    Проблемні питання мікро- та наноелектроніки, наноструктурні матеріали.

4.    Теоретичні та прикладні питання математичної фізики.

5.    Методологія навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі.

 

 

Інформаційне повідомлення