ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ФАКУЛЬТЕТУ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ФАКУЛЬТЕТУ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Розпорядження про внесення до індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти факультету будівництва та дизайну дисциплін вільного вибору 

І. БАКАЛАВР

Код та назва спеціальності

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

Блок 1. Спеціалізація "Дизайн середовища"

022 «Дизайн»

3

Матеріали в дизайні середовища

3

Ергономіка в дизайні середовища

3

Проектування житлово-адміністративного середовища

3

Макетування об"єктів середовища

4

Проектування громадського середовища

4

Проблеми фірмового стилю в дизайні середовища

3-4

Комп'ютерне проектування середовища

Блок 2. Спеціалізація "Графічний дизайн"

022 «Дизайн»

3

Матеріали в графічному дизайні

3

Ергономіка в графічному дизайні

3

Проектування поліграфічної продукції

3

Макетування об"єктів графічного дизайну

4

Проектування об'єктів графічного дизайну

4

Проблеми фірмового стилю в графічному дизайні

3-4

Комп'ютерне проектування в графічному дизайні

Блок 3. Спеціалізація "Дизайн одягу"

022 «Дизайн»

3

Матеріали в дизайні одягу

3

Ергономіка в дизайні одягу

3

Проектування одягу

3

Макетування одягу

4

Проектування костюму

4

Проблеми фірмового стилю в дизайні одягу

3-4

Комп'ютерне проектування одягу

 

БАКАЛАВР

 

Код та назва спеціальності

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

 

Блок 1. Спеціалізація – Міське будівництво та господарство

 

Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 

4

Міське комунальне господарство

3

Комп'ютерні технології в міському будівництві

4

Планування та благоустрій міст

3

Міський транспорт, вулиці та дороги

4

Інженерна підготовка міських територій

4

Урбаністика

4

Історія містобудування

4

Утримання міської забудови

3

Архітектура будівель і споруд (спецкурс)

3

Залізобетонні конструкції

4

Містобудівна екологія

3

Садово-паркове та ландшафтне будівництво

4

Оцінка вартості землі та нерухомості

4

Конструкції з дерева і пластмас

3

Основи і фундаменти

4

Металеві конструкції

 

Блок 2. Спеціалізація – Промислове та цивільне будівництво

 

Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 

4

Будівельна механіка (спецкурс)

3

Комп'ютерні технології у промисловому та цивільному будівництві

3

Архітектура будівель і споруд (спецкурс)

3

Технологія буд. виробництва (спецкурс)

3

Конструкції з дерева і пластмас

3

Залізобетонні конструкції

4

Будівельні конструкції, будівлі та споруди

4

Технологія та організація будівельного виробництва

4

Інженерні вишукування

4

Залізобетонні, кам'яні та армокам'яні конструкції

4

Опір матеріалів (спецкурс), основи теорії пружності та пластичності

4

Залізобетонні конструкції промбудівель

4

Металеві конструкції промбудівель

4

Управління і кошторисна справа у будівництві

3

Основи і фундаменти

4

Металеві конструкції

 

Блок 3. Спеціалізація – Автомобільні дороги та аеродроми

 

Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 

3

Засади автотранспорту, шляхи сполучення та безпека дорожнього руху

3

Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації АДА

3

Проектування автомобільних доріг

3

Організація та планування дорожнього виробництва

3

Залізобетонні конструкції

3

Ґрунтознавство та механіка ґрунтів

4

Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів

4

Дорожньо-транспортні споруди

4

Технологія будівництва автомобільних доріг

4

Будівництво та експлуатація інженерних мереж

4

Дорожні машини та обладнання

4

Основи експлуатації автомобільних доріг

4

Аеродроми

4

Транспортні розв'язки

4

Проектування та розрахунок штучних споруд

4

Металеві конструкції

 

ІІ. МАГІСТР

Код та назва спеціальності

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

Блок 1. Спеціалізація "Дизайн середовища"

022 «Дизайн»

5

Проектування середовища

5

Проектування комплексів середовища

5

Проблеми фірмового стилю в дизайні середовища

5

Комп'ютерне проектування середовища

5

Архітектурно-ландшафтне проектування

5

Основи ландшафтного дизайну

Блок 2. Спеціалізація "Графічний дизайн"

022 «Дизайн»

5

Проектування у графічному дизайні

5

Проектування комплексів графічного дизайну

5

Проблеми фірмового стилю в графічному дизайні

5

Комп'ютерне проектування в графічному дизайні

5

Дизайн-проектування інформаційного середовища

5

WEB-дизайн

Блок 3. Спеціалізація "Дизайн одягу"

022 «Дизайн»

5

Проектування одягу

5

Проектування колекцій одягу

5

Проблеми фірмового стилю в дизайні одягу

5

Комп'ютерне проектування одягу

5

Технології моделювання та художнього оздоблення одягу

5

Сучасні аспекти моди

 

МАГІСТР

 

Код та назва спеціальності

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

Блок 1. Спеціалізація – Міське будівництво та господарство

Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 

5

Міські інженерні мережі

5

Управління містом

5

Дизайн архітектурного середовища

5

Реконструкція та утримання міської забудови

5

Енергоощадне будівництво

5

Експлуатація будівель та споруд

5

Організація та безпека дорожнього руху

5

Реконструкція історичної забудови

5

Ландшафтна архітектура

5

Міський транспорт та шляхи сполучення

Блок 2. Спеціалізація – Промислове та цивільне будівництво

Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 

5

Ефективні конструкції, матеріали та технології

5

Математичні методи оптимізації

5

Забезпечення енергоефективності будівель та споруд

5

Основи автоматизованого проектування

5

Наукові семінари

5

Проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд

5

Будівельні конструкції (спецкурс)

5

Обстеження, випробування та реконструкція будівель та споруд

5

Надійність бетону і залізобетону та механіка руйнування

5

Конструкції  інженерних  споруд

Блок 3. Спеціалізація – Автомобільні дороги та аеродроми

Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 

5

Основи ГІС-технологій

5

Аналіз господарської діяльності, економіка та ціноутворення у будівництві та експлуатації автомобільних доріг

5

Випробування дорожніх покриттів і дорожньо-транспортних споруд

5

Основи автоматизованого проектування у будівництві автомобільних доріг

5

Організація дорожнього руху та експертиза ДТП

5

Реконструкція та модернізація автодоріг і дорожньо-транспортних споруд

5

Моніторинг транспортних потоків

5

Проектування міських вулиць та доріг спеціального призначення

5

Спецкурс АДА

5

Прикладні задачі проектування і будівництва автодоріг