ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОЛОГІЇ, ТУРИЗМУ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОЛОГІЇ, ТУРИЗМУ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

І. БАКАЛАВР

Код та назва спеціальності (напрям підготовки)

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Блок 1

2

Енергетичні процеси в електротехнологічних комплексах

2,3

Електричні апарати

2

Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка

4

Енергозбереження

2

Програмне забезпечення задач електроенергетики

 

Схеми та електроустаткування об'єктів

3

Електроосвітлювальні установки та їх проектування

2

Технології встановлення та обслуговуваня електричних мереж і електротехнічних комплексів

2

Теорія автоматичного керування

4

Моделі елементів електропостачальних систем

4

Проектування СЕП загальнопромислових електроприймачів

4

Енергетичний контроль та нагляд в електроенергетиці

4

Локальні електричні системи

4

Основи електроприводу

4

Методологія проектування СЕП

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Блок 2

2

Енергетичні установки

2,3

Низьковольтні комутаційні системи

2

Електроніка та мікросхемотехніка

4

Енергозберігаючі технології в енергетиці

2

Прикладні програми  в системах електроспоживання

4

Електричні розподільні установки

3

Електроосвітлювальні системи

3

Монтаж та експлуатація електрообладнання

3

Системи автоматичного регулювання

4

Основи моделювання в системах електроспоживання

4

Електроприймачі в системах електроспоживання

4

Енергетичний контроль в системах електроспоживання

4

Розосереджені джерела енергії

4

Типовий електропривод

4

САПР електротехнічних комплексів

Бакалавр

Код та назва спеціальності (напрям підготовки)

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

Блок 1

101 екологія

1

Основи загального землезнавства

1

Екологічна географія

2

Топографія з основами картографії

2

Екологія мікроорганізмів

2

Безпека товарів народного споживання

6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

3

Охорона і раціональне використання атмосферного повітря

3

Основи лісової екології і лісівництва

3

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

3

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

4

Основи наукової діяльності

4

Рослини і тварини Червоної книги України

4

Радіоекологія

4

Основи лісової екології і лісівництва

4

Екологічне картографування

4

Еколого-економічні основи водокористування

Блок 2

101 екологія

1

Основи загального землезнавства

1

Екологічна географія

2

Міське комунальне господарство

2

Екологія мікроорганізмів

2

Безпека товарів народного споживання

6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

3

Охорона і раціональне використання атмосферного повітря

3

Природоохоронні території та обладнання

3

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

3

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

4

Основи наукової діяльності

4

Рослини і тварини Червоної книги України

4

Радіоекологія

4

Основи лісової екології і лісівництва

4

Екологічне картографування

4

Ресурсознавство

Бакалавр

 

 

Код та назва спеціальності (напрям підготовки)

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

Блок 1

263 «Цивільна безпека»

2

Організаційно-правові аспекти роботи з персоналом

263 «Цивільна безпека»

2

Основи світлотехніки та виробничого освітлення

6.170202 «Охорона праці»

3

Історія науки і техніки

6.170202 «Охорона праці»

3

Інформаційні технології в охороні праці

6.170202 «Охорона праці»

3

Міські інженерні мережі та споруди

6.170202 «Охорона праці»

3

Охорона праці на підприємствах з підвищеною небезпекою

6.170202 «Охорона праці»

3

Обладнання та шкідливі фактори механічних цехів

6.170202 «Охорона праці»

4

Захист від надзвичайних ситуацій

6.170202 «Охорона праці»

4

Теорія ризику, надійності та прогнозування надзвичайних ситуацій

6.170202 «Охорона праці»

4

Моніторинг середовища праці та атестація робочих місць

6.170202 «Охорона праці»

4

Соціально-економічні основи охорони праці

6.170202 «Охорона праці»

4

Інженерна та аварійно-рятувальна техніка

241 «Туризм»

1

Сільський туризм

241 «Туризм»

1

Екскурсійна справа

241 «Туризм»

2

Туристичне краєзнавство

241 «Туризм»

2

Географія туризму

241 «Туризм»

3

Інноваційні системи і технології в туризмі

241 «Туризм»

3

Організація екскурсійних послуг

241 «Туризм»

3

Діловий етикет в туризмі

241 «Туризм»

3

Планування та організація туристичного бізнесу

241 «Туризм»

3

Кулінарна етнологія

241 «Туризм»

4

Туристичні ресурси

241 «Туризм»

4

Актуальні проблеми туризму

241 «Туризм»

4

Аналіз діяльності підприємств туризму

241 «Туризм»

4

Методика розробки турів

241 «Туризм»

4

Туроперейтинг

241 «Готельно-ресторанна справа»

1

Гастрономічний туризм

241 «Готельно-ресторанна справа»

1

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанній справі

241 «Готельно-ресторанна справа»

1

Основи туризмознавства

241 «Готельно-ресторанна справа»

2

Організація спеціальних форм обслуговування

241 «Готельно-ресторанна справа»

2

Фізіологія та гігієна харчування

Блок 2

263 «Цивільна безпека»

2

Безпека будівництва та експлуатації систем газопостачання

263 «Цивільна безпека»

2

Вентиляція, кондиціонування та очищення повітря

6.170202 «Охорона праці»

3

Історія наукових досліджень

6.170202 «Охорона праці»

3

Основи теорії надійності та техногенний ризик

6.170202 «Охорона праці»

3

Системи автоматизованого контролю та спостереження

6.170202 «Охорона праці»

3

Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд

6.170202 «Охорона праці»

3

Безпечна експлуатація будівель і споруд

6.170202 «Охорона праці»

4

Система управління охороною праці у галузі

6.170202 «Охорона праці»

4

Виробничі процеси у будівництві доріг

6.170202 «Охорона праці»

4

Гідравліка, пневматика та безпека гідропневмоприводів

6.170202 «Охорона праці»

4

Санітарно-технічне обладнання будівель

6.170202 «Охорона праці»

4

Безпека автомобільних доріг

6.170202 «Охорона праці»

4

Основи проектування інженерної та аварійно-рятувальної техніки

241 «Туризм»

1

Екскурсійна справа

241 «Туризм»

2

Кулінарна етнологія

241 «Туризм»

2

Туристичне краєзнавство

241 «Туризм»

3

Діловий етикет в туризмі

241 «Туризм»

3

Інноваційні системи і технології в туризмі

241 «Туризм»

3

Організація екскурсійних послуг

241 «Туризм»

3

Туристичні ресурси

241 «Туризм»

3

Планування та організація туристичного бізнесу

241 «Туризм»

4

Актуальні проблеми туризму

241 «Туризм»

4

Аналіз діяльності підприємств туризму

241 «Туризм»

4

Методика розробки турів

241 «Туризм»

4

Туроперейтинг

241 «Туризм»

4

Організація дозвілля

241 «Туризм»

4

Страхування

 

 

ІІ. МАГІСТР

 

Код та назва спеціальності

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Блок 1

5

Ефективність енергоспоживання

5

Оптимізація систем електропостачання

5

Енергообстеження виробничих та невиробничих об'єктів

5

Сучасні інформаційні технології в науці

5

Методи ідентифікації електротехнічних комплексів та систем

5

Спецпитання електропостачання

5

Енергетика в сучасному світі

Блок 2

5

Ефективність енергоспоживання

5

Моделі та методи оптимізації електротехнічних систем

5

Енергетичний аудит і менеджмент

5

Системи управління енерговикористанням

5

Надійність та діагностика електротехнічних систем

5

Спецкурс

5

Сучасні проблеми енергетики

 

Магістр

Код та назва спеціальності

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

Блок 1

101 екологія

5

Енерготехнології природоохоронних процесів

5

Екологічні стартапи

5

Агроекологія

5

Управління та поводження з відходами

5

Технології захисту довкілля

5

Екологічне інспектування

Блок 2

101 екологія

5

Енерготехнології природоохоронних процесів

5

Екологічні стартами

5

Агроекологія

5

Екологічне проектування

5

Прикладна екологія

5

Основи грантової діяльності

Магістр

Код та назва спеціальності

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

Блок 1

263 «Цивільна безпека»

5

Управління цивільним захистом

263 «Цивільна безпека»

5

Екологічна безпека

263 «Цивільна безпека»

5

Прикладні інформаційні технології у сфері цивільної безпеки

242 «Туризм»

5

Управління проектами в туризмі

242 «Туризм»

5

Сертифікація та стандартизація в туризмі

Блок 2

263 «Цивільна безпека»

5

Правові засади цивільного захисту

263 «Цивільна безпека»

5

Теорія катастроф

263 «Цивільна безпека»

5

Інформаційні технології у сфері цивільного захисту

242 «Туризм»

5

Інформаційні технології у сфері управління туристично-рекреаційною діяльністю

242 «Туризм»

5

Міжнародний туризм