ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ МАШИНОБУДІВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

МАШИНОБУДІВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

І. БАКАЛАВР 

Код та назва спеціальності

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

274 Автомобільний транспорт

Блок 1 (АТ)

2

Автомобілі (конструкція)

3

Електричне та електронне обладнання автомобілів

3

Експлуатаційні матеріали

3

Гідравліка, гідро та пневмоприводи

3

Теорія механізмів та машин

3

Основи теплотехніки

3

Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання

3

Автомобілі (теорія)

3

Організація автомобільних перевезень

4

Автомобільні двигуни

4

Автомобілі (розрахунок)

4

Екологія автомобільного транспорту

4

Сертифікація, автотехнічна експертиза і страхування ДТЗ

4

Інформаційні системи на автомобільному транспорті

4

Технологічне обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів

4

Технічна експлуатація автомобілів

Блок 2 (АТ)

2

Автомобілі (конструкція)

3

Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка

3

Експлуатаційні матеріали

3

Гідравліка, гідро та пневмоприводи

3

Теорія механізмів та машин

3

Основи теплотехніки

3

Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання

3

Автомобілі (теорія)

3

Організація автомобільних перевезень

4

Паливна апаратура

4

Технологічні основи машинобудування

4

Автомобілі (розрахунок)

4

Екологія автомобільного транспорту

4

Перспективні конструкції автомобілів

4

Технологічне обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів

4

Основи технологічного проектування підприємств автотранспорту

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

Блок 1 (ТТ)

3

Комерційна робота на транспорті

3

Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт

 

3

Транспортні засоби

 

3

Основи маркетингу

 

3

Формування і обслуговування вантажів

 

3

Спеціалізований рухомий склад

 

3

Супутникові системи навігації і зв’язку на транспорті

 

3, 4

Основи експлуатації,  обслуговування і ремонту АТЗ

 

4

Взаємодія видів транспорту

 

4

Проектування транспортно-складських комплексів

 

4

Екологія автомобільного транспорту

 

4

Сертифікація, автотехнічна експертиза і страхування ДТЗ

 

4

Міжнародні перевезення

 

4

Ресурсозберігаючі технології на автотранспорті

 

4

Вантажні перевезення

 

4

Пасажирські перевезення

 

Блок 2 (ТТ)

 

3

Економічна теорія

 

3

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 

3

Теорія АТЗ

 

3

Основи маркетингу

 

3

Формування і обслуговування вантажів

 

3

Митне оформлення

 

3

Супутникові системи навігації і зв’язку на транспорті

 

3, 4

Іноземна мова професійного спілкування

 

4

Взаємодія видів транспорту

 

4

Проектування транспортно- складських комплексів

 

4

Екологія автомобільного транспорту

 

4

Сертифікація, автотехнічна експертиза і страхування ДТЗ

 

4

Організація міжнародних перевезень

 

4

Ресурсозберігаючі технології на автотранспорті

 

4

Вантажні перевезення

 

4

Пасажирські перевезення

133 Галузеве машинобудування

Блок 1 (ОСВ)

3

Автоматизована робота сільськогосподарських машин

 

3

Основи наукових досліджень

 

3

Робочі процеси сільськогосподарських машин

 

3

Сільськогосподарські машини та знаряддя

 

3

Технологія механізації вирощування сільськогосподарських культур

 

3, 4

Експлуатація сільськогосподарських машин

 

3, 4

Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин

 

4

Механіка рослинних матеріалів

 

4

Системи автоматизованого проектування сільськогосподарських машин

 

4

Ремонт сільськогосподарських машин

 

4

Механізація тваринництва

 

4

Теорія, конструювання та розрахунок сільськогосподарських  машин для рільництва

 

4

Основи збереження сільськогосподарської продукції

 

4

Правила дорожнього руху

 

4

Трактори та автомобілі

 

Блок 2 (ТОПВ)

 

3

Процеси і апарати харчових виробництв

 

3

Загальна технологія харчових виробництв та технології галузі

 

3-4

Технологічне обладнання харчових виробництв

 

3-4

Монтаж, діагностика та ремонт технологічного обладнання

 

3

Основи технічної творчості

 

4

Автоматизація виробничих процесів

 

4

Основи розрахунку конструктивних елементів обладнання харчових виробництв

 

4

Основи систем автоматизованого проектування обладнання харчових виробництв

 

4

Математичне моделювання інженерних задач на ПК

 

4

Машини-автомати, потокові та автоматичні лінії харчових виробництв

 

4

Теплохолодотехніка

 

4

Основи промислового будівництва і санітарної техніки

 

4

Гідравлічні та пневматичні машини

 

4

Основи первинного обробітку та збереження продукції рослинництва і тваринництва

 

4

Технічні засоби допоміжнх операцій

 

Блок 3 (ОЛП)

3

Ергономіка технологічних машин

4

Комп'ютерне проектування машин

3

Контроль та інформаційно-вимірювальні системи галузі

4

Механічна технологія та обладнання підприємств

4

Надійність машин

 

4

Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів

 

4

Основи наукових досліджень

 

4

Основи розрахунку та конструювання типових машин

 

3

Системи автоматизованого проектування

 

4

Тертя та зношування в машинах

 

3

Технологія ремонту обладнання галузі

 

4

Транспортно-накопичувальні системи та промислові роботи

 

4

Хімічна технологія та обладнання підприємств

 

Блок 4 (ОЛК)

 

3

Дорожньо-будівельні машини

 

4

Надійність машин

 

4

Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів

 

4

Основи наукових досліджень

 

4

Підйомно-транспортні машини

 

4

Правила дорожнього руху

 

3

Системи автоматизованого проектування

 

4

Теоретичні основи і технологія ремонту деталей машин

 

4

Теорія та конструкції деревообробного устаткування

 

4

Технологічне обладнання лісозаготівлі та лісового господарства

 

3

Технологія деревообробки

 

3, 4

Технологія лісозаготівель та лісового господарства

 

4

Трактори і автомобілі

208 Агроінженерія

3

Агролісомеліорація

2

Механіка рослинних матеріалів

 

3

Основи збереження та первинної переробки сільськогосподарської продукції

2

Теорія технічних систем

 

2

Технічний сервіс

2

Технологія виробництва сільськогосподарської продукції

 

3

Технологія та обладнання садово-паркового господарства

 

181 Харчові технології

2

Технологічні розрахунки

3

Технологічне обладнання галузі

182 Технології легкої промисловості

Блок 1

3

Автоматизація виробничих процесів

 

2,3

Комп'ютерне моделювання форм одягу

 

4

Комп'ютерні технології

 

3, 4

Механічні технології в галузі

 

3, 4

Основи конструкторсько-технологічної підготовки виробництва

 

4

Основи наукових досліджень

 

2

Основи стандартизації та управління якістю виробів легкої промисловості

 

4

Проектування цехів галузі

 

3, 4

Устаткування для виготовлення виробів

 

Блок 2

4

Геометричне моделювання на ПК

 

3

Гідравліка

 

3, 4

Контрольно-вимірювальні системи

 

4

Основи наукових досліджень

 

2, 3

Проектування асортименту одягу різного призначення

 

4

Проектування технологічних процесів підготовчо-розкрійного виробництва

 

2

Сертифікація матеріалів та виробів

 

3, 4

Устаткування для виготовлення виробів

 

3, 4

Хімічні технології в галузі

205 Лісове господарство

Блок 1

2

Біометрія

 

2, 3

Лісівництво

 

4

Лісова меліорація

 

3, 4

Лісова таксація

 

4

Лісове товарознавство

 

2, 3

Лісові культури

 

3

Лісовпорядкування

 

4

Транспорт лісу

 

3

Фізіологія рослин

 

Блок 2

 

2, 3

Геометричне моделювання на ПК

 

4

Дистанційне зондування землі

 

4

Лісова пірологія

 

4

Недеревні ресурси лісу

 

3, 4

Організація лісогосподарського виробництва

 

3

Основи гідротехнічної меліорації

 

2, 3

Основи лісоексплуатації

 

2

Природно-заповідна справа

 

3

Фізіологія рослин

 

І. МАГІСТР 

Код та назва спеціальності

Курс навчання

Назва вибіркової дисципліни

274 Автомобільний транспорт

Блок 1 (АТ)

5

Випробування автомобілів

5

Організація і управління  автомобільним транспортом

5

Спеціалізований рухомий склад

5

Теоретичні та експериментальні дослідження ДТЗ

5

Фірмове обслуговування транспортних засобів

Блок 2 (АТ)

5

Інформаційні технології на транспорті

5

Спеціалізований рухомий склад

5

Спецкурс ТЕА

5

Сучасні методи та системи діагностування транспортних засобів

5

Технологічне проектування підприємств автотранспорту

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

Блок 1 (ТТ)

5

Економіка транспорту

5

Інтегровані транспортні системи

 

5

Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів

 

5

Комп’ютерні технології на транспорті

 

5

Проблеми теорії і практики управління автотранспортом

 

Блок 2 (ТТ)

 

5

Інтермодальні транспортні технології

 

5

Ділова іноземна мова

 

5

Комп’ютерні технології на транспорті

 

5

Організація та управління міськими пасажирськими перевезеннями

 

5

Правові засади міжнародних автомобільних перевезень

133 «Галузеве машинобудування»

Блок 1 (ОСВ)

5

Випробування та сертифікація сільськогосподарської техніки

 

5

Динаміка і надійність СГМ

 

5

Методика польового досліду

 

5

Проектування машин для вирощування і збирання сільськогосподарських культур

 

5

Проектування машин і обладнання для механізації тваринництва 

 

5

Технічна діагностика

 

5

Технологія та обладнання садово-паркового господарства

 


 

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг переробних і харчових виробництв»

 

5

Дослідження технологічних систем

 

5

Експлуатація технологічного обладнання

 

5

Ефективність роботи обладнання

 

5

Конструювання обладнання харчових виробництв

 

5

Основи проектування підприємств галузі

 

5

Технологічне обладнання молочного та консервного виробництв

 

5

Технологічне обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв

 

Освітньо-професійна програма «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»

5

Комп'ютерне проектування машин

5

Методи інженерної психології в конструюванні

5

Монтаж, експлуатація та ремонт машин галузі

5

Обладнання підприємств хімічного чищення та пралень

5

Побутові машини та прилади

 

5

Проектування машин легкої промисловості

 

5

Проектування цехів галузі

 

Освітньо-професійна програма «Обладнання лісового комплексу»

 

5

Організація і технологія ремонту ОЛК

 

5

Основи лісопромислової робототехніки

 

5

Підвісні канатні лісотранспортні системи

 

5

Підготовка та експлуатація дереворізального інструменту

 

5

Проектування самохідних лісових машин

 

5

Сучасні методи підвищення довговічності машин

 

5

Технічна експлуатація ОЛК

 

208 «Агроінженерія»

 

Блок 1 (Агроінженерія)

5

Інноваційні інженерні технології

5

Випробування та сертифікація сільськогосподарської техніки

5

Логістика у механізації сільського господарства

5

Мехатроніка та система технологій  в АПК

5

Проектування машин та обладання для сільськогосподарського виробництва

5

Система точного землеробства

Блок 2 (Агроінженерія)

5

Гігієна та виробнича санітарія у тваринництві

 

5

Динаміка і надійність сільськогосподарських машин

 

5

Підвісні канатні транспортні системи

 

5

Проектування машин та обладнання для механізації тваринництва

5

Проектування технологічних процесів у тваринництві

5

Управління технологічними процесами у тваринництві