ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РІВНЯ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РІВНЯ

І. ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

1. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ПРЕДСТАВЛЕНИХ ДО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2018-2019 Н.Р. 

 

Історія української державності

- Філософія

- Політологія

- Правознавство

- Українська та зарубіжна культура

- Фізичне виховання

- Основи екології

- Основи інженерії

- Основи бізнесу

Соціальний маркетинг

- Фінансова грамотність

- Економічне обгрунтування технічних рішень та економіка підприємства

- Маркетинг

- Організація захисту прав споживачів

- Дослідження технологічних систем

- Основи системного аналізу

- Системи технологій

- Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

- Технології для сталого розвитку

Іноземна мова за професійним спрямуванням

- Культура фахової мови

- Медіаграмотність

- Міжкультурна комунікація

- Основи академічного письма

- Українська мова за професійним спрямуванням

-  Основи енергетичної грамотності

- Оподаткування бізнесу

- Відомі будівлі та споруди у Волинській області 

- Оздоровча фізична культура та фітнес

 


 

 

2. Ухвалено Вченою радою Луцького національного технічного університету, протокол № 8  від 30 квітня 2019 року.

 

3. Наказ про затвердження переліку дисциплін за вибором студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.