Видання кафедри гуманітарних наук та права

ВИДАННЯ КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА


Аграрне право

Аграрне право. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Аграрне право. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Аграрне право. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Господарське процесуальне право

Господарське процесуальне право. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Господарське процесуальне право. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Господарське процесуальне право. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Історія держави і права України

Історія держави і права України. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Історія держави і права України. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Історія держави і права України. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

 

Митне право

Митне право. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Митне право. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Міжнародне, публічне і приватне право

Міжнародне, публічне і приватне право. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Міжнародне, публічне і приватне право. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Правове регулювання міжнародних економічних відносин

Міжнародне, публічне і приватне право. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Міжнародне, публічне і приватне право. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Наскрізна програма навчальної, виробничої та переддипломної практик

Наскрізна програма навчальної, виробничої та переддипломної практик для студентів спеціальності 081 Право денної та заочної форми навчання


Професійні комунікації

О.М. Жук, Л.Ю. Тиха. Професійні комунікації. Навчальний посібник для бакалаврів спеціальності 081 – «Право»

Професійні комунікації. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Професійні комунікації. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Соціологія

Соціологія. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Соціологія. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Судові та правоохоронні органи України

Судові та правоохоронні органи України. Конспект лекцій для студентів спеціальності 081 – «Право» денної та заочної форм навчання

Судові та правоохоронні органи України. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 081 – «Право» денної та заочної форм навчання

Судові та правоохоронні органи України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 – «Право» денної та заочної форм навчання


Трудове законодавство

Трудове законодавство. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Трудове законодавство. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Трудове законодавство. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням). Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Українська та зарубіжна культура

Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Українська та зарубіжна культура. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Українська та зарубіжна культура. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Філософія

Філософія. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Філософія. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Цивільне право

Цивільне право. Конспект лекцій для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 – «Право»

Цивільне право. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Цивільне право. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Цивільне процесуальне право

Цивільне процесуальне право. Конспект лекцій для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 – «Право»

Цивільне процесуальне право. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Цивільне процесуальне право. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»


Юридична деонтологія

Юридична деонтологія. Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Юридична деонтологія. Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»

Юридична деонтологія. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – «Право»