Випускники

Випускники

За останні 4 роки на кафедрі захищено понад 500 дипломних проектів та робіт, 125 з яких мають акти впровадження у виробництво або виконані на замовлення підприємств.

Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра з комп’ютерної інженерії – технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення та їх компонент. Він може залучатися до таких видів діяльності:

- виробництво електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;

- монтаж та ремонт електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;

- створення програмного забезпечення;

-  оброблення даних;

 робота з базами даних;

-  технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки.

Бакалавр з комп’ютерної інженерії може займати такі первинні посади:

 інженер з комп’ютерних систем;

 інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;

 інженер-електронник;

 інженер-конструктор;

 інженер-системотехнік;

 інженер-програміст:

 технік обчислювального центру;

- оператор електронно-обчислювальних машин.

Потенційні посади для працевлаштування фахівців з кібербезпеки:

– інженер з організації та проектування систем захисту інформації;

– консультант з питань безпеки об’єктів інформаційної діяльності;

 програміст різних профілів;

 інженер з експлуатації засобів захисту інформації;

 системний адміністратор;

 аналітик комп’ютерних систем та захисту інформації;

 менеджер з безпеки підприємства.