Забезпечення якості освіти

     Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Луцького національного технічного університету базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти (ESG 2015). На сьогоднішній день в університеті сформована внутрішня нормативна база системи якості, що включає: Кодекс честі Луцького національного технічного університетуПоложення про організацію освітнього процесу в Луцькому національному технічному університеті, Положення про протидію та запобіганню академічному плагіату у випускних роботах здобувачів вищої освіти у Луцькому національному технічному університеті

     Ключовим документом, що визначає інституційну основу та регламентує процеси забезпечення якості є «Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Луцького національного технічного університету».

- Відділ забезпечення якості освіти та неперервного навчання.