Запрошуємо до участі у VII Міжнародній науково-технічній конференції «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах»

Запрошуємо до участі у VII Міжнародній науково-технічній конференції  «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», яка відбудеться 22-23 червня 2018 року в Луцькому НТУ.

 

Мета конференції – проведення форуму вчених електротехніків, електроенергетиків для пред-ставлення їх  робіт, визначення тенденцій розвитку даної галузі науки, встановлення плідних контактів та обміну досвідом в галузі: електротехніки і електропостачання, нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, розосереджених джерел енергії в локальних системах, перетворенню електроенергії та енергоощадних технологій, а також діагностики електроенергетичного обладнання, підвищення енергоефективності  комунального господарства.

 

Робоча мова конференції: українська,  англійська, російська.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

-  загальні питання підвищення ефективності електроспоживання;

математичне моделювання  електротехнічних пристроїв та систем;

- енергозбереження в електротехнічних системах і в комунальному господарстві;

- надійність та діагностика електроенергетичного обладнання;

- відновлювальна енергетика.

 

Іформаційне повідомлення

Заявка  учасника VII МНТК

Зразок оформлення тез доповідей на VII МНТК