Запрошуємо Вас отримати вищу освіту без відриву від виробництва. Заочна освіта дає вам шанс бути фінансово незалежним та отримати вищу освіту.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ !!!


Запрошуємо Вас отримати вищу освіту без відриву від виробництва. Заочна освіта дає вам шанс бути фінансово незалежним та отримати вищу освіту.

Навчання проводиться за такими напрямками:
- Фінанси і кредит 
- Облік і аудит 
- Економіка підприємства 
- Менеджмент 
- Маркетинг 
- Міжнародна економіка 
- Управління персоналом та економіка праці 
- Прикладна статистика
- Товарознавство та торгівельне підприємництво 
- Дизайн 
- Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 
- Професійна освіта 
- Автомобільний транспорт 
- Електротехніка та електротехнології 
- Будівництво 
- Машинобудування 
- Інженерна механіка 
- Інженерне матеріалознавство 
- Приладобудування 
- Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 
- Компютерна інженерія 
- Автоматизація та компютерно-інтегровані технології