Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

 

Шановні студенти

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VІ Всеукраїнської студентської

науково-практичної Інтернет-конференції

«Економіка підприємства:

теорія та практика»,

17 травня 2017 року.

Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку підприємства в умовах сьогодення.

Для участі в роботі конференції необхідно до                  10 травня 2017 року надіслати на електронну адресу та поштою:

-       заявку на участь у конференції;

-       тези (не більше 3-х сторінок)

 

Тематичні напрямки

роботи Конференції (секції):

1.    Розвиток підприємництва в сучасних умовах.

2.    Конкурентоспроможність продукції, послуг та підприємства.

3.    Напрями ефективного використання ресурсів підприємства.

4.    Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства.

5.    Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

6.    Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.

7.    Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.

8.    Економіка торгівлі: сучасний стан та перспективи розвитку

9.    Підприємництво та торговельна логістика

Мови конференції: українська

 

Умови участі в конференції:

 

Тези авторів будуть розміщені на сайті факультету бізнесу Луцького НТУ  www.economosvita.lntu.edu.ua в PDF форматі.

Учасники конференції можуть також подати статті для публікації у Студентському науковому віснику Луцького НТУ.

 

Адреса для надсилання тез:

 43024, м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, кафедра економіки та підприємництва ЛНТУ

та/або на електронну адресу: konflntu@gmail.com з приміткою «на студентську конференцію». Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, Ivanov.doc).

 

Організаційні аспекти

участі  у конференції

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ.

Вимоги до оформлення тез:

1.    Тези і статті подаються українською мовою набрані у текстовому редакторі MS Word 6.0/7.0 формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 3 сторінок.

2.    Шапка тез: ініціали та прізвища авторів (обов’язково зазначити наукового керівника), назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.

3.    Назва: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 12 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви організації.

4.    Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.

5.    Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

6.    Список використаних джерел є обов’язковим і подається загальним списком в кінці рукопису.

 

УВАГА!

Оргкомітет конференції надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, відправте роботу повторно або з’ясуйте питання про отримання Вашого листа редакцією по телефону у відповідального секретаря конференції.

 

З А Я В К А

на участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній Інтернет-конференції

«Економіка підприємства:

теорія та практика»

Прізвище, ім’я, по батькові

Студент / магістрант

Курс, спеціальність

П.І.Б. наукового керівника, науковий ступінь та вчене звання

Назва та адреса ВНЗ

Контактний телефон: 

Е-mail:

Адреса (для пересилки збірника)

Назва доповіді

Тематичний напрямок (секція конференції)

 

За додатковою інформацією звертатись:

 

Пушкарчук Ірина Миколаївна – відповідальний секретар конференції

тел./факс (0332) 25-40-13

(050) 1554555

 

Бурбан Олександр – студент 3 курсу

напряму підготовки «Економіка підприємства»

(097)7244760

 

E-mail: konflntu@gmail.com

 

43024, м. Луцьк,

вул. С. Ковалевської, 29

Тел./факс: +38 (0332) 25 82 30

e-mail: fb@lntu.edu.ua

economosvita.lntu.edu.ua

www.facebook.com/economosvita

vk.com/fblntu

  

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет бізнесу

запрошує на навчання за спеціальностями:

● Підприємництво, торгівля та                      

   біржова діяльність                                                  Бакалавр

● Міжнародні економічні відносини               

● Менеджмент                 

● Маркетинг                                                            Магістр

● Економіка

    ●Денна та заочна форма навчання   Бюджет   Контракт

 

Умови ступу

Спеціальності

Бакалавр (після школи за результатами ЗНО)

обов'язково

на вибір абітурієнта

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Українська мова та література, математика

Географія або іноземна мова

Міжнародні економічні відносини

Українська мова та література, історія України

Географія або іноземна мова

Менеджмент

Українська мова та література, історія України

Математика або географія

Маркетинг

Українська мова та література, історія України

Математика або географія

Економіка

Українська мова та література, математика

Історія України або географія

 

БАКАЛАВР

(скорочений термін навчання – 2 роки)

1.    Фаховий іспит

2.     Середній бал диплому молодшого спеціаліста

Магістр

 (1,5 роки навчання)

1. Фаховий іспит

2. . Іспит з іноземної мови

3.Середній бал диплому бакалавра або спеціаліста

 

Міжнародні можливості

для студентів факультету бізнесу

Навчання за програмою «Подвійний диплом»

Семестрове навчання за кордоном Мовні школи

Літні спеціалізовані школи

Конференції, семінари, симпозіуми

Різноманітні грантові програми

 


Партнери: провідні навчальні заклади Польщі, Німеччини, Великобританії, Італії, Іспанії, Чехії, Болгарії, Латвії, Молдови, Португалії, Туреччини, Білорусії

 

ü Актуально       

ü Креативно               

ü Цікаво

ü Практично

ü Ефективно

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Мукачівський державний університет

 

VI Всеукраїнська студентська

науково-практична Інтернет-конференція

 

«Економіка підприємства: теорія та практика»

17 травня  2017 року

Луцьк