Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково – практичній конференції «МАТЕРІАЛИ І ПОКРИТТЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ: ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ», яка відбудеться 30 травня по 3 червня 2017 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

    У 2017 році співорганізатори проводять у мальовничому куточку Волині – на території Національного парку “Шацькі озера” на березі озера «Світязь» Міжнародну науково-практичну конференцію «Матеріали і покриття в екстремальних умовах: теоретичні і експериментальні основи технологій виготовлення» з виданням статей. Статті, що оформлені згідно вимог, будуть надруковані у фаховому збірнику наукових праць «Наукові нотатки».

УВАГА: Під час роботи конференції планується заслухати доповіді закінчених дисертаційних досліджень, тематика яких співпадає з тематикою роботи конференції, з метою їх оприлюдненого апробування та видачею відповідного сертифіката.

Можлива заочна участь в роботі конференції з публікацією статті і 50 % оплатою організаційного внеску.

 


ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

A. Принципи конструювання матеріалів і покриттів для роботи в екстремальних умовах.

B. Комп’ютерне моделювання  процесів отримання матеріалів і покриттів, що працюють в екстремальних умовах.

C. Перспективні технології отримання і з’єднання матеріалів та виробів, що працюють в екстремальних умовах.

D. Структура та властивості матеріалів і покриттів для роботи в екстремальних умовах.

E. Експериментальні результати використання матеріалів і покриттів в натурних екстремальних умовах.

F. Розрядноімпульсні технології отримання, обробки і утилізації матеріалів.

G. Теоретичні та експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства і технологій машинобудування.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 Зосередження уваги на проблемах матеріалознавства, розв’язок яких пов'язаний із викликами сьогодення.

Особливу увагу планується приділити технологіям виготовлення та дослідженню експлуатаційних властивостей виробів з використанням композиційних, керамічних, полімерних та гранулометричних матеріалів. Передбачається обмін інформацією, досвідом та поглиблення знань, в першу чергу, молодих вчених, аспірантів та фахівців в галузі сучасної проблематики та методології структурно – неоднорідних матеріалів. Значну увагу буде приділено використанню комп’ютерних технологій при моделюванні та дослідженні структурних і експлуатаційних характеристик матеріалів сучасного машинобудування. Будуть проаналізовані особливості та механізми впровадження новітніх ресурсо– та енергозберігаючих технологій з урахуванням сучасних форм виробництва.

 МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ

 Робочі мови конференції:
 українська, англійська та  російська.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ

 Для участі  у роботі конференції до 01.05.2017р.

потрібно:

1. Заповнити та вислати на адресу організаційного комітету заявку на участь у конференції та матеріали, оформлені згідно з вимогами.

2. Перерахувати оплату за опублікування статті та за організаційні витрати  конференції у розмірі еквівалентному 25 . (в т.ч. ПДВ), Отримувач: Луцький НТУ, код ЄДРПОУ 05477296, на р/р 3125832217820, ДКСУ м. Київ, МФО 820172 – для юридичних осіб або м. Луцьк АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 325570 ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 3322917910, рахунок одержувача № 26255215193, поповнення рахунку КР №1208510400 на Савюк І.В. – для фізичних осіб. Вказати призначення платежу «конф.7. Матеріали і покриття в екстремальних умовах» (обов’язково ПІБ автора).

3. Вислати копію платіжного доручення про перерахування оргвнеску.

Увага! За умови оплати оргвнеску при реєстрації, статті авторів буду надруковані у наступному номері збірника «Наукові нотатки»

Увага! Заявку на участь у конференції та матеріали слід надіслати до 01 травня 2017 року відповідальному секретарю Савюку Ігорю Віталійовичу

Е-mail: notatki@ukr.net;  тел. +380953152172 

 Додаткову інформацію стосовно організації роботи конференції можна отримати у технічного секретаря конференції Зубовецької Наталії Тарасівни

Е-mail: nata12342012@ukr.net;  тел. +380504381113 

 

Інформаційне повідомлення

Информационное сообщение

Information_message

Правила оформлення та подання статей

Заявка на участь в конференції(application)

Наказ щодо проведення конференції