Змішана модель з технологіями дистанційного (мережевого) навчання