Lutsk NTU team is the winner of the Ukrainian Men’s Volleyball Championship

Lutsk NTU team is the winner of the Ukrainian Men’s Volleyball  Championship

The final stage of the Ukrainian Men’s Volleyball  Championship “Student League” took place in Zhytomyr on May 10-13, 2021. In the championship participated 6 teams:

1. Lutsk National Technical UniversityLutsk;

2. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

3. Polissya National University, Zhytomyr.

4. National University of Life and Environmental Scienсes of Ukraine, Kyiv

5. Sumy State University, Sumy

6. National University of Ukraine on Physical Education and Sport 

Lutsk NTU team pulled out a victory with a score of 3: 2.


Team list
:
Maksym Pikhotsky, Maksym Posternak, Dmytro Yanchuk, Ilya Stolyarchuk, Vladyslav Shobota, Pavlo Budkevych, Mykola Ryzhuk, Volodymyr Kardash, Stanislav Shmarovoz, Mykola Zinkov, March Zinkov.

Coaches: Oleksandr Radchenko and Vitaliy Dmytruk.