Публічна інформація

- Законодавство про доступ до публічної інформації:
    - Закон України "Про інформацію"
    - Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації;

Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності;

Тендерна інформація


- Найбільш запитувані документи, інформація
- Звіти про задоволення запитів на отримання інформації 

Порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації

Надання публічної інформації Луцьким національним технічним університетом здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію. 

Запит на інформацію має містити: 
1) ім`я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку, якщо такий є; 
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит на отримання публічної інформації може здійснюватися: 

усно: по телефону/факсом: (0332)746103

письмово: Луцький національний технічний університет, 43018, м.Луцьк, вул. Львівська, 75  (на конверті вказувати "Публічна інформація"); 

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді:
від фізичної особи (зразок); 
від юридичної особи (зразок); 
від об`єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).

електронною поштою: rector@lutsk-ntu.com.ua

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою: (зразок

Примітки: 
1. Форми запитів на отримання публічної інформації можна отримати в Луцькому національному технічному університеті за адресами: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, каб. 401Б.
2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 
3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту. 
4. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. 
5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту. 
6. Інформація на запит надається безоплатно. 
7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов`язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 
8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках: 
8.1. Луцький НТУ не володіє і не зобов`язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
8.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
8.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 7 цих приміток; 
8.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п`ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: 
прізвище, ім`я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку (якщо такий є); 
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).