АНКЕТУВАННЯ ПО ОБРАННЮ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Анкета

вибору дисциплін варіативної частини навчального плану (вибір студента)

 

Перелік освітніх програм факультету

 

Перший (бакалаврський) рівень

 

1.     133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Галузеве машинобудування».

2.     133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Інжиніринг переробних і харчових виробництв».

3.     133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».

4.     181 Харчові технології, освітня програма «Харчові технології».

5.     182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Технології легкої промисловості».

6.     205 Лісове господарство, освітня програма «Лісове господарство».

7.     208 Агроінженерія, освітня програма «Агроінженерія».

8.     274 Автомобільний транспорт, освітня програма «Автомобільний транспорт».

9.     275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), освітня програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

 

 

Другий (магістерський) рівень

 

1.  133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Інжиніринг переробних і харчових виробництв».

2.  133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».

3.  133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування».

4.  133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Обладнання лісового комплексу».

5.  208 Агроінженерія, освітня програма «Агроінженерія».

6.  274 Автомобільний транспорт, освітня програма «Автомобільний транспорт».

7.  275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті, освітня програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті».