Проводитиметься (дистанційно) акредитаційна експертиза освітньої програми 181 «Харчові технології» другого (магістерського) рівня

   У Луцькому національному технічному університеті впродовж 17-19 січня 2022 р. представниками Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти проводитиметься (дистанційно) акредитаційна експертиза освітньої програми  «Харчові технології та ресторанне господарство» СВО магістр із використанням технічних засобів відеозв’язку.

ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи.