ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Кафедра пакування та автоматизації виробничих процесів (ПАВП)

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри пакування і автоматизації виробничих процесів Луцького національного технічного університету ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСІЙОВИЧ


Пальчевський Б.О в 1961закінчив з  золотою медаллю школу, в 1967 році закінчив Львівський політехнічний інститут, отримавши фах інженера-механіка. Працював інженером-конструктором, інженером дослідницької лабораторії. В 1968 році поступив в аспірантуру, в 1972 успішно захистив кандидатську дисертацію, а в 1999 -докторську дисертацію. В Національному університеті "Львівська політехніка " працював з 1969 по 1999 роки на посадах старшого наукового співробітника, завідувача науково-дослідною лабораторією, старшого викладача, доцента. В 1979-1983 роках, а також в 1992-1996 роках був відряджений Міносвіти для роботи професором Національної інженерної школи Тунісу, де підготував двох кандидатів наук. З грудня 1999 року незмінно завідує кафедрою пакування і автоматизації виробничих процесів Луцького національного технічного університету.

За 10 років існування кафедрою випущено більше 200 спеціалістів і  магістрів. Випускники кафедри успішно працюють на посадах провідних спеціалістів основних підприємств харчової промисловості Волині. З першого дня роботи завідувачем Пальчевський Б.О. ініціював створення і постійний розвиток лабораторій пакувального обладнання, конструювання і дизайну тари, технології пакування, автоматизації процесів пакування. Він приклав багато зусиль для їх оснащення лабораторним і сучасним виробничим устаткуванням. На кафедрі використовується закордонний досвід роботи професора Пальчевського Б.О., відповідно з чим, частина дипломних проектів і магістерські роботи виконуються в вигляді реальних макетів і усатановок, які використовуються як для наукових досліджень, так і для виконання лабораторних робіт. Значна кількість дипломних робіт виконується на замовлення підприємств регіону.

 


Ювіляр з випускниками ЛНТУ


Кафедра повністю компютеризована: 100 % курсових і дипломних проектів виконуються в кафедральному компютерному класі з використанням ліцензованих систем «AutoCad» та  ProEngineer WF. Студенти разом із викладачами в рамках студентської наукової лабораторії «ТЕХНОПАК» розробляють прикладні програми для оптимізації  вузлів пакувального обладнання, компонувань технологічних ліній та конструкції і дизайну тари.

Основний напрям наукової діяльності проф. Пальчевського Б.О. - автоматизація технологічних процесів.

Багаторічна робота в цьому напрямку забезпечила засвідчений економічний ефект від розробок більше 3 млн.крб. Під керівництвом проф. Пальчевського Б.О., починаючи з 1974 року для підприємств Міноборони СРСР та для підприємств України, розроблено, виготовлено «в металі» і впроваджено в виробництво ряд машин, автоматів і автоматичних ліній які працюють по даний час. Слід відзначити наступні доробки, виконані під керівництвом  та при участі ювіляра:

1) Технологічна лінія для виготовлення катодно-підігрівного вузла з малим часом готовності, яка включала три оригінальних технологічних машини (технологія, лінія і технологічні машини захищені закритими а.с. СРСР), що впроваджена в м. Новосибірськ, (РФ).
Технологічна лінія для виготовлення катодних вузлів з малим часом готовності,
розроблена і виготовлена під керівництвом автора для потреб Міноборони СРСР2) Функціональний ряд машин для виготовлення спеціальних прецизійних композитних, нікелегубчатих, керамічних та інших плівок, впроваджених в мм.Львів, Санкт-Петербург (РФ).

Машина для лиття керамінчих прецизійних плівок, розроблена
і виготовлена для обэєднання «Светлана»

(м. Санкт-Птеребург).


3) Роботизований технологічний комплекс (РТК) для виготовлення мідних лопаток аноду.

4) Перша на Західній Україні гнучка автоматизована дільниця для групової токарної обробки на 8-мох спеціально розроблених РТК групи із 28 мідних деталей для потужних генераторних електронних приладів із річною програмою 270500 деталей. Річний економічний ефект від її впровадження на підприємстві «Полярон», м. Львів, перевищив на 600 тис. крб. в цінах до 1990 року.
РТК токарної обробки з розробленою багатономенклатурною оснасткою,
захищеною 9-ма авторськими свідоцтвами СРСР5) Виконано і впроваджено в промисловість у 2007 році бюджетну науково-дослідну роботу по оптимізаційному синтезу автоматичних ліній пакування.

6) Розроблено, виготовлено і впроваджено в промисловість машину для пакування великогабаритних вантажів, захищену 2-ма патентами України.
Машина для пакування великогабаритних вантажів7) Госпдоговірна робота по  модернізації системи керування пакувального автомату, яка впроваджена на ВАТ «Волиньпак» в 2008 році.

8) На 2010-2012 роки заплановано виконання затвердженої МОН України держбюджетної роботи по компютерному функціонально-модульному проектуванні пакувальних машин.

Пальчевський Б.О. має у своєму творчому доробку 258 науково-методичних праць, в їх числі окрім 128 наукових статей є 30 авторських свідоцтв на винаходи, 5 патентів України, пять монографій та навчальних посібників.

Пальчевський Б.О. є членом Вченої ради Луцького національного технічного університету та членом спеціалізованої докторської ради Національного університету «Львівська політехніка», академіком підйомно-транспортної академії наук України, членом редколегії журналу «Упаковка» (м.Київ), журналу «Автоматизація виробничих процесів в машинобудуванні і приладобудуванні» (м.Львів), міжвузівського вісника  «Наукові нотатки» (м.Луцьк). Він нагороджений: Почесною грамотою Міністерства науки і освіти України (2001 р.), Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (2001 р.), Почесним знаком "Винахідник СРСР" (1975 р.) та грошовою нагородою за розробку і впровадження закритого способу виготовлення спеціального катодного вузла електронного приладу, Почесним знаком «Відмінник освіти України» (2006).