Бізнес - інноваційний центр

   

 

 

 

 

Бізнес-інноваційний центр Луцького НТУ

м. Луцьк вул. Львівська, 75 корпус Б, к. 35а


bi_center@lutsk-ntu.com.ua

(0332) 76-73-92

 

Основою університетської інноваційної
 конкурентоспроможності мають стати люди,

 їх знання та результати наукової діяльності


   

Бізнес-інноваційний центр Луцького НТУ (далі БІ центр),створено у 2019 році - інформаційно-комунікативна платформа інноваційно-інвестиційної інфраструктури у Волинської області для формування середовища концентрації інтелектуального капіталу, генерування ідей, нових знань і технологій.

Діяльність БІ центру та взаємодію з іншими підрозділами та організаціями забезпечують:

 


              Федорусь Л
юбов Андріївна
 –                             Клименко Олександр Дмитрович -

             керівник                                                                 провідний фахівець
                                                                                                 (питання інтелектуальної власності)

 

 

                              – фахівець з трансферу технологій та інноваційної роботи І к.

Метою створення БІ центру є створення організаційних умов розвитку науково-технічного потенціалу регіону та підтримки впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, набуття, охорони і захисту об’єктів права інтелектуальної власності, передачі майнових прав на технології та/або їх складові, створені за рахунок коштів Державного бюджету.

БІ центр входить до державної системи науково-технічної, патентної та економічної інформації на регіональному рівні та співпрацює з Національною мережею трансферу технологій NTTN (договір № 60-ННВ про приєднання до мережі від 07.03. 2014р.).

Основними завданнями БІ центру є:

·         координація в регіоні роботи зі створення, користування, зберігання та поширення національних ресурсів науково-технічної інформації;

·         участь у формуванні національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності і засобів доступу до них;

·         інформаційно-аналітичне обслуговування потреб усіх категорій користувачів (органів державної влади, науковців, підприємців, студентів), надання найбільш повної і поточної інформації у відповідності з їх профілями інтересів та інформаційними запитами;

·         надання користувачам доступу до патентних баз даних та інших джерел інформації у сфері інтелектуальної власності з метою здійснення патентного пошуку;

·         поширення знань з питань створення та правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності;

·         реєстрація технологій та сприяння просуванню їх на ринок.

БІ центр проводить супровід патентних досліджень, готує документи в Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент) для отримання охоронних документів: проводить оформлення патентного захисту об’єктів інтелектуальної власності, формування і систематичне поповнення переліку поданих заявок на винаходи та корисні моделі та отриманих патентів на винаходи та корисні моделі.

Патентна діяльність в університеті охоплює машинобудування, приладобудування, сільське господарство, матеріалознавство, фізику, хімію, пакувальну галузь, енергозбереження.

У 2019 році Луцьким НТУ отримано 20 охоронних документів, з них 4 на винаходи, оформлено та подано до Державного департаменту інтелектуальної власності України 21 заявку для отримання патентів на винаходи та корисні моделі (див. вкладку – інтелектуальна власність).

Ознайомитись з основними інноваційними розробками науковців Луцького НТУ за високотехнологічними галузями

- агропромисловий комплекс і біотехнології

- інформаційно-комунікаційні технології

- нові матеріали та нанотехнології

- енергетика та енергоефективність

- машинобудування

- приладобудування

- технології будівництва та транспортні засоби

- раціональне природокористування

- соціальні та гуманітарні дослідження

можна за посиланням (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/katalog-innovaciynih-rozrobok).

За матеріалами факультетів Луцького НТУ скомпоновано каталог інноваційних розробок (випуск 1, 2019р.), в якому представлено 62 інноваційних розробки (можна ознайомитись за посиланням http://lutsk-ntu.com.ua/uk/katalogi-innovaciynih-rozrobok).

Даний каталог позиціонує основні інноваційні розробки Луцького НТУ, які спрямовані на ефективне функціонування національної інноваційної системи, створення інноваційного середовища та вирішення конкретних прикладних проблем в регіоні, налагодження економічно стабільного виробництва нових товарів та послуг, що потрібні суспільству.

В УкрІНТЕІ зареєстровано 15 технологій (3 за 2019р.) за результатами виконання науково-дослідний робіт Луцького НТУ за рахунок загального фонду державного бюджету та в межах робочого часу науково-педагогічних працівників.

Запрошуємо зацікавлених науковців, студентів, фізичних осіб, представників інноваційно-орієнтованого бізнесу, інвесторів, підприємства до співпраці та нарощування конкурентоспроможності нашого регіону на шляху від ідеї до ринку.