Calls for Application

Оголошення для студентів та аспірантів технологічного факультету!

Відділ міжнародних зв’язків оголошує конкурс на отримання стипендії для навчання в Університеті Памуккале (м. Денізлі, Туреччина) в рамках програми Еразмус+ за напрямком матеріалознавство.  

Розмір стипендії 800 євро щомісячно протягом 5 місяців + транспортні витрати.

Вимоги до студентів:

- студенти І ступеня вищої освіти (в тому числі другої вищої), крім студентів першого і випускного курсів;
- студенти І курсу магістратури;
- аспіранти
- середній бал успішності для студентів: вище 4,0 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання;
- відсутність академічних та фінансових заборгованостей, дисциплінарних стягнень;
- знання на рівні В2

Для здобуття індивідуального гранту студентам необхідно до 22.12.2020 надіслати в електронній формі до Відділу міжнародних зв'язків університету (inter_ldtu@ukr.net) такі документи англійською мовою:

- аплікаційну форму (Student Application Form ); https://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en/sayfa/erasmus-required-application-documents
- резюме/СV (формат Еuropass);
- фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
- довідку про навчання в Луцькому НТУ згідно встановленого зразка;
- план навчання (Learning Agreement for Study https://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en/sayfa/erasmus-required-application-documents - необхідно набрати від 20 до 30 кредитів ЕСТS за один семестр), який повинен підписати студент і координатор академічної мобільності на факультеті. Перелік курсів https://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?lng=2&dzy=3&br=7771&bl=7914&pr=495&dm=1&ps=0#dersPlanAKTS
Для бакалаврів:

- виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Тranscipt of Records), завірену в деканаті;

Для магістрів:

- сканована копія диплому бакалавра з додатком до диплому.
- сертифікат про підтвердження знання іноземної мови.
У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, завірити його у викладача іноземної мови та поставити печатку в деканаті;
- мотиваційний лист.

Деталі про  освітні програми в Університеті Памуккале за посиланнями

https://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?lng=2&dzy=3&br=7771&bl=7914&pr=495&dm=1&ps=0#dersPlanAKTS

https://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en

Прийом документів  триває до 22.12.2020

За детальною інформацією звертатися у відділ міжнародних зв’язків ЛНТУ каб. 220  тел. 746150

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні науково-педагогічні працівники Луцького НТУ!

Запрошуємо Вас до участі в конкурсі на здобуття індивідуального гранту на стажування в Університеті Вітовта Великого (м. Каунас, Литва) за напрямами сільське господарство, управління та адміністрування, упродовж 5 днів у другому семестрі 2020/2021 н.р.

Розмір стипендії 980 євро +275 євро на транспортні витрати.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути науково-педагогічним Луцького НТУ;

– володіти англійською мовою не нижче рівня B2

-мати науковий доробок за напрямами сільське господарство або управління та адміністрування.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 24 листопада 2020 року (включно) надіслати до відділу міжнародних зв’язків Луцького НТУ (вул. Львівська, 75, ауд. 220) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● резюме/СV (формат Europass) зі списком публікацій;

● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

● сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня B2 або

у випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови та підтвердити печаткою;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF) на електронну скриньку: inter_ldtu@ukr.net

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету та прізвище претендента (зразок – Vytautas Magnus University _Petrenko). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Університеті Вітовта Великого:

https://www.vdu.lt/en/studies/

 https://www.vdu.lt/en/research/research-priorities/

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися конкурсною комісією з програм академічної мобільності учасників освітнього процесу Луцького НТУ. Перевага надається учасникам конкурсу, які ставлять собі за мету розвиток інтернаціоналізації Луцького НТУ.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus+ Стажування в Абертейському університеті, Шотландія!

Шановні колеги!

Відповідно до умов проекту в рамках програми Еразмус+ науково-педагогічні та непедагогічні працівники Луцького НТУ мають можливість пройти стажування в Абертейському університеті м. Данді, Шотландія, упродовж 5 днів у другому семестрі 2019/2020 н.р. (участь в міжнародному тижні працівників з 02.03. –06.03.2020)

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути науково-педагогічним або непедагогічним працівником ЛНТУ; – володіти англійською мовою не нижче рівня B2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 10 грудня 2019року (включно) надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Львівська, 75, ауд. 220) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

? резюме/СV (формат Europass) з списком публікацій; ? фотокопію першої сторінки закордонного паспорту; ? сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови та підтвердити печаткою; ? мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF) на електронну скриньку: inter_ldtu@ukr.net

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – Abertay_Petrenko_Academic Staff / Abertay_Petrenko_Non-Academic Staff). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Абертейський університет: www.abertay.ac.uk | @AbertayUni | AbertayLinkedIn | AbertayFacebook

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися конкурсною комісією з програм академічної мобільності учасників освітнього процесу Луцького НТУ.

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору затверджених РОЗПОРЯДЖЕННЯМ Про порядок організації та проведення конкурсу за програмою Еразмус+ КА1 – індивідуальна навчальна кредитна мобільність (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні колеги!

Відповідно до умов проекту в рамках програми Еразмус+ викладачі  напрямку «менеджмент» Луцького НТУ мають можливість пройти стажування в Політехнічному Інституті Браганси  упродовж 5 днів у другому семестрі 2019/2020 н.р. (участь в міжнародному тижні працівників  11–15 травня 2020)

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути викладачем Луцького НТУ;
– володіти англійською мовою не нижче рівня B2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту - 7 днів + подорож, 160 € на кожен з 7 днів плюс грант на подорож (360 €)

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 12 листопада 2019 року (включно) надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Львівська, 75, ауд. 220) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

? резюме/СV (формат Europass) з списком публікацій;
? фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
?  підписаний викладачем та проректором з НПР Луцького НТУ план стажування в Політехнічному Інституті Браганси;
? сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови та підтвердити печаткою;
? мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF) на електронну скриньку: inter_ldtu@ukr.net

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – Bragansa_Petrenko_Staff). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Політехнічний Інститут Браганси: http://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/polytechnic-institute-of-braganca

 

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися конкурсною комісією з програм академічної мобільності учасників освітнього процесу Луцького НТУ.

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору затверджених РОЗПОРЯДЖЕННЯМ Про порядок організації та проведення конкурсу за програмою Еразмус+ КА1 – індивідуальна навчальна кредитна мобільність (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні викладачі та студенти

Луцького НТУ!

Запрошуємо Вас долучитися до світового флешмобу #ErasmusDays,

До Вашої уваги пропонуємо інформаційно-інтерактивну зустріч присвячену Програмі ЄС Еразмус+  «Changing lives, opening minds»10 жовтня на 13 год. в приміщенні бібліотеки (Головний корпус Луцького НТУ)

та перегляд мотиваційного фільму 11 жовтня о 15 год. в приміщенні бібліотеки (Головний корпус Луцького НТУ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTITUTO POLIT?CNICO DE BRAGAN?A (Португалія)

Оголошуємо конкурс на навчання за програмою подвійного диплому з 17/09/2018 до 14/07/2019

в магістратурі за програмою подвійного диплому  за спеціальністю «Менеджмент» в рамках програми Еразмус+

Розмір гранту складає 4250 євро + 360 євро на транспортні витрати

 

Необхідні умови:

- бути студентом 1-го курсу магістратури спеціальностей «Менеджмент», «Міжнародні економічні відносини», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка», «Маркетинг»;

- достатньо володіти англійською мовою;

- мати високий рівень результатів навчання в Луцькому НТУ;

- диплом бакалавра.

 

Прийом документів:

-         копія закордонного паспорту;

-         мотиваційний лист українською мовою про бажання навчатися за програмою подвійного диплому;

-         перелік досягнень  протягом навчання в Луцькому НТУ.

 

Документи подати до відділу міжнародних зв’язків  до 09 год. 2 червня 2018 року

 

За детальною інформацією звертатися у

відділ міжнародних звязків Луцького НТУ каб. 220

 тел. 746150

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для працівників, які займаються міжнародною діяльністю!

 

Відділ міжнародних зв’язків оголошує конкурс на отримання стипендії на стажування в Познанському технічному університеті (м. Познань, Республіка Польща) в рамках програми Еразмус+.  

Прохання кандидатів заповнити документи, які прикріплені в додатку.

Прийом документів (копія закордонного паспорту, заявка польською мовою та угода про стажування) триває до 6 лютого 2018 року

                                                               

 

 

За детальною інформацією звертатися у

відділ міжнародних звязків Луцького НТУ каб. 220

тел. 746150

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для студентів факультету бізнесу!

Відділ міжнародних зв’язків оголошує конкурс на отримання стипендії для навчання в Університеті Памуккале (м. Денізлі, Туреччина) в рамках програми Еразмус+ за напрямком менеджмент та управління.  

Розмір стипендії 750 євро щомісячно протягом 5 місяців, + транспортні витрати.

Критерії  відбору студентів :

а) мінімум один рік навчання закінчений у Луцькому НТУ на факультеті бізнесу;

б) достатнє знання іноземної мови;

в) високий рівень результатів навчання в Луцькому НТУ,

г) бездоганна поведінка під час попереднього навчання в Луцькому НТУ та за кордоном.

Деталі про  освітні програми в Університеті Памуккале за посиланнями

http://pau.edu.tr/uluslararasi/en

http://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en/sayfa/incoming-students-2

https://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/DereceProgram.aspx?lng=2

Прийом документів (копія закордонного паспорту та мотиваційний лист) триває до 8 грудня 2017 року

Співбесіда відбудеться 8 грудня о 10 год. в 213 ауд. Присутність усіх претендентів на стипендію обов’язкова.

                                                                За детальною інформацією звертатися у

 відділ міжнародних звязків ЛНТУ каб. 220

 тел. 746150

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для студентів ФОФ, ФБ, МБФ!

Відділ міжнародних зв’язків оголошує конкурс на отримання стипендії для навчання в Університеті Александра Стульгінскіса (м. Каунас, Литва) в рамках програми Еразмус+.  

Розмір стипендії 750 євро щомісячно протягом 5 місяців, +275 євро на транспортні витрати.

Критерії  відбору студентів :

а) мінімум один рік навчання закінчений у рідному університеті за тим самим напрямком,  що і за кордоном в рамках програми ERASMUS;

б) достатнє знання іноземної мови;

д) високий рівень результатів навчання в Луцькому НТУ,

е) бездоганна поведінка під час попереднього навчання в Луцькому НТУ та за кордоном.

Деталі про  освітні програми в Університеті Александра Стульгінскіса за посиланнями

http://int.asu.lt/socrates/unilist-partn.html

http://int.asu.lt/socrates/nauddoken.html

http://intern.asu.lt/en/erasmus-for-incoming-students/ (ERASMUS for incoming students)

Прийом документів (копія закордонного паспорту та характеристика з деканату з вказаним середнім балом) триває до 1 вересня 2017 року

                                                                За детальною інформацією звертатися у

 відділ міжнародних звязків ЛНТУ каб. 220

 тел. 746150