Д 32.075.01 Спеціальність 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла