Д 32.075.03 Спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил i регіональна економіка