ДФ 32.075.001 Спеціальність 051 - Економіка

 ДФ 32.075.001

НАКАЗ МОН про створення разової спецради

Наказ ЛНТУ про видачу диплома доктора філософії

 

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Косінського Петра Миколайовича на тему: «Економічне стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів Волинської області». Спеціальність 051 «Економіка».

Науковий керівник: д.е.н., професор Шубалий Олександр Михайлович

Захист відбудеться 30 жовтня 2020 року о 13-00 год за адресою: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, зал засідань Вченої ради, ауд. №216

Анотація

Дисертація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну

Відгук Ковшун Н. Е.

Відгук Худолей В. Ю.