ДФ 32.075.002 Спеціальність 051 - Економіка

ДФ 32.075.002

 

НАКАЗ МОН про створення разової спецради

Наказ ЛНТУ про видачу дипломів доктора філософії

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Лучечка Юрія Михайловича на тему: «Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини». Спеціальність 051 «Економіка».

Науковий керівник: д.е.н., професор Голян Василь Анатолійович

Захист відбудеться 25 травня 2021 року о 11-00 год за адресою: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, аудиторія №224, корпус «А»

Анотація

Відгук Столярчук Н.М.

Відгук Іртищева І.О.

Висновок про наукову новизну

Дисертація