ДФ 32.075.003 Спеціальність 072 - Фінанси, банківська справа та страхування

ДФ 32.075.003

НАКАЗ МОН про створення разової спецради

Наказ ЛНТУ про видачу дипломів доктора філософії

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Недопада Григорія Вікторовича на тему: «Механізми забезпечення бюджетної ефективності територій в умовах децентралізації». Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
 
Науковий керівник: д.е.н., професор Вахович Ірина Михайлівна
 
Захист відбудеться 21 травня  2021 року о 11-00 год за адресою: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, зал засідань Вченої ради, ауд. №216