ДФ 32.075.004 Спеціальність 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ДФ 32.075.004

НАКАЗ МОН про створення разової спецради

Наказ ЛНТУ про видачу дипломів доктора філософії

 Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Салівончик Ірини Миколаївни на тему: «Інноваційне підприємництво як складова структурної модернізації економіки». Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Науковий керівник: д.е.н., професор Вахович Ірина Михайлівна

Захист відбудеться 25 травня 2021 року о 11-00 год за адресою: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, зал засідань Вченої ради, ауд. №216

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук Забарна Е. М.

Відгук Іщук С. О.