ДФ 32.075.005 Спеціальність 051 - Економіка

ДФ 32 075.005

НАКАЗ МОН про створення разової спецради

Наказ ЛНТУ про видачу дипломів доктора філософії

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Шмарова Дениса Миколайовича на тему: «Економічне регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору регіону». Спеціальністьі 051 «Економіка».

Науковий керівник: д.е.н., професор Голян Василь Анатолійович

Захист відбудеться 25 травня 2021 року о 14-00 год за адресою: м. Луцьк, вул.Львівська, 75, аудиторія №224, корпус «А»

Анотація

Висновок про наукову новизну

Відгук Ковшун Н.Е.

Відгук Стегней М.І.

Дисертація