ДФ 32.075.007 Спеціальність 051 - Економіка

Наказ МОН про створення разової спецради

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Погуляйка Юрія Михайловича на тему: «Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону в умовах децентралізації». Спеціальність 051 Економіка.

Науковий керівник: д.е.н., професор Голян Василь Анатолійович

 

Захист відбудеться 20 липня  2021 року о 11-00 год за адресою: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, зал засідань Вченої ради, ауд. №216

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук Сторонянська І.З.

Відгук Забарна Е.М.