Дистанційне навчання з використанням хмарних бухгалтерських програм

Дистанційне навчання з використанням хмарних бухгалтерських програм

Сьогодення потребує від бухгалтера здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування, а також здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

Навчальними планами підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» передбачено вивчення дисциплін, які орієнтуються на потреби роботодавців. Зокрема це стосується дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні».  

Карантинні заходи та дистанційна освіта вносять свої корективи в навчальний процес. Але це дозволяє студентам обліковцям долучитись до професійної роботи, використовуючи «хмарні» технології в навчанні. Однією з таких програм, є  програма  «Облік SaaS», призначена для автоматизації бухгалтерського, податкового, операційного обліку та управління бізнесом великих, середніх і малих підприємств. У 2016 році був підписаний договір співпраці з ТзОВ «Інститут прикладних систем і технологій» розробником програми «Облік SaaS» про використання названої програми в навчальному процесі Луцького НТУ.

Робота зі студентами відбувається через платформу Moodle.  В програму викладач завантажує всі завдання до виконання лабораторних робіт в програмі «Облік SaaS».

Лабораторні роботи – це велика комплексна задача, яка передбачає створення підприємства, прийняття на роботу працівників, проведення господарських операцій, які здійснюються на кожному підприємстві: придбання товарів, облік грошових коштів, розрахунки з постачальниками та покупцями, відрядження, нарахування заробітної плати, складання звітності. 

Виконання таких завдання дозволяє студентам відчути себе в ролі бухгалтера.  Всі створені документи програма «Облік SaaS» дозволяє експортувати в Excel.

Студенти виконують лабораторні роботи та відправляють на перевірку викладачу на Moodle.

Відгук студентки гр. ОП-11 Сидорук Василини про роботу з програмою «Облік SaaS»

Під  час карантину я працюю дистанційно на сайті університету через платформу Moodle. Працювати на ньому дуже легко та швидко, адже там зручне та зрозуміле кожному розміщення, зручно отримувати завдання  до виконання та завантажувати виконані на перевірку викладачам.

 Завдяки курсу "Інформаційні системи та технології  в обліку і оподаткуванні" я ознайомилась з програмою Облік SaaS. На мою думку, ця програма чудово підходить для роботи дистанційно. Вона легка у використанні та має корисні підказки стосовно роботи бухгалтера. Мені дуже подобається в ній працювати та отримувати нові завдання. 

К.е.н,, доцент кафедри обліку і аудиту Голячук Н.В.