ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 МАРКЕТИНГ

     Запрошуємо випускників, роботодавців, представників професійної спільноти та інших зацікавлених сторін (стейкхолдерів) взяти участь в обговоренні результатів реалізації та розробці пропозицій змін до освітньо-професійної програми Маркетинг спеціальності 075 Маркетинг. 

    Зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою Маркетинг просимо надсилати на офіційну електронну пошту кафедри маркетингу Луцького НТУ: mm@lntu.edu.ua або залишити у відповідних полях анкет, які подані нижче:

-   анкета для опитування випускників та роботодавців

-    анкета для опитування здобувачів вищої освіти 

-    анкета для опитування викладачів, які забезпечують реалізацію освітньо-професійної програми Маркетинг

  обговорення проектів освітніх програм

- обговорення дуальної освіти за ОПП маркетинг

 

Вивчення досвіду зарубіжних ЗВО з організації навчального процесу