Кафедра цивільної безпеки

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна

 

Кафедра цивільної безпеки

 

 Склад працівників кафедри

 

 

Історія розвитку кафедри

1993 р. – в складі технологічного факультету Луцького індустріального інституту утворено кафедру екології та безпеки виробництв.

2000 р. – в складі Луцького державного технічного університету утворено кафедру безпеки життєдіяльності.

2001 р. – кафедру перейменовано в кафедру екології та безпеки життєдіяльності на базі якої розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю «Екологія».

2004 р. – на базі кафедри екології та безпеки життєдіяльності утворено дві структурні одиниці: кафедру екології та кафедру безпеки життєдіяльності.

2009 р. – завідувачем кафедри безпеки життєдіяльності обрано Л.Ю. Матвійчук.

2010 р. – кафедру безпеки життєдіяльності  перейменовано у кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2011 р.  проведено ліцензування підготовки фахівців за напрямом 6.170202 – «Охорона праці» освітнього ступеня бакалавр.

2014 р.  проведено ліцензування підготовки фахівців за напрямом 6.140103 – «Туризм».

2015 р. – кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності перейменовано в кафедру туризму та цивільної безпеки.

2015 р. – проведено акредитацію напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці» освітнього ступеня бакалавр.

2016 р. – проведено ліцензування спеціальності 263 «Цивільна безпека» за освітнім ступенем магістр.

2017 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього ступеня бакалавр.

2017 – проведено ліцензування спеціальності 261 «Туризм» за освітнім ступенем магістр.

2017 – проведено акредитацію спеціальності 263 «Цивільна безпека» за освітнім ступенем магістр.

2018 - кафедру туризму та цивільної безпеки перейменовано в кафедру цивільної безпеки.

2018 - завідувачем кафедри цивільної безпеки обрано І.В. Андрощука.

2021 - завідувачем кафедри цивільної безпеки обрано В.І. Федорчук-Мороз.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

  

Безпека – запорука життя та професійного зростання

Освітні програми

Навчальні плани

Силабуси, робочі програми

Рецензії, відгуки на нашу діяльність

Наукова робота

Здобутки викладачів та студентів

Бази практик

Договори про співпрацю

Випускники кафедри

Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства: збірник тез

БЖДЛ-2020: матеріали конференції

Безпека трудових відносин в умовах реформування економіки України: колективна монографія

Теорія та практика цивільної безпеки в Україні: колективна монографія

Акредитація ОП "Цивільна безпека" (бакалавр) 2021