Кафедра екології та агрономії

Завідувач кафедри:

кандидат історичних наук, доцент

Іванців Василь Володимирович

(0332) 74-61-35

 

Історична довідка

 Кафедра екології та агрономії бере свій початок з вересня 1993 року, коли у складі технологічного факультету шляхом реорганізації було утворено кафедру екології та безпеки життєдіяльності.

Із 2001 року на базі кафедри було ліцензовано спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища" із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

При кафедрі розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю „Екологія”.

В травні 2004 року на базі кафедри екології та безпеки життєдіяльності було утворено дві кафедри - кафедру екології та кафедру безпеки життєдіяльності. Завідувачем кафедри екології було обрано доцента О.Ф. Картаву. З вересня 2009 року завідувачем кафедри обрано доцента В.В. Іванціва. У 2018 році кафедра екології змінила назву на кафедра екології та агрономії.

У 2005 році на базі кафедри екології факультету екології та приладо-енергетичних систем розпочалася підготовка спеціалістів та у 2006 році – магістрів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища". У 2018 році на базі кафедри екології та агрономії було ліцензовано спеціальність 201 Агрономія.

Навчальний процес на кафедрі екології забезпечують науково-педагогічні працівники у складі завідувача кафедри, кандидата історичних наук, доцента В.В. Іванціва, доктора географічних наук, професора Я.О. Мольчака, кандидатів географічних наук, доцентів В.В. Федонюк, М.А. Федонюка, І.Я. Мисковець, С.Г. Панькевича, кандидатів сільськогосподарських наук, доцентів С.П. Бондарчука, В.О. Волянського, І.М. Мерленка, кандидата педагогічних наук Л.І. Коробчук.

До навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці наукових, державних управлінських та виробничих установ.

За час існування кафедри її співробітниками захищено 4 кандидатських та 1 докторську дисертацію. Більшість викладачів мають значний педагогічний стаж та досвід роботи у виробничих та науково-дослідних установах.

Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію у профільних наукових та науково-методичних закладах України, Євросоюзу та Білорусі, а також за рахунок участі в міжнародних наукових форумах.

Кафедра є випусковою для забезпечення підготовки фахівців за освітніми програмами:
- «Екологія» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія;
- «Екологія» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія;
- «Агрономія» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 Агрономія.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА-ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ: ПЕРЕМОГИ В КОНКУРСАХ, ОЛІМПІАДАХ, ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРАКТИКА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ НА КАФЕДРІ

НАВЧАЛЬНІ ТА ВИРОБНИЧІ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ

ДІЯЛЬНІСТЬ СТАЦІОНАРНИХ СЕКЦІЙ МАН ПРИ КАФЕДРІ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРОНОМІЇ. НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ (ВИПУСКНИКАМИ, РОБОТОДАВЦЯМИ ТА ЗДОБУВАЧАМИ КАФЕДРИ)

ЛЕКЦІЇ ВІД СТЕЙКХОЛДЕРІВ, ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ-ПРАКТИКІВ ТА ВИРОБНИЧНИКІВ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

НАВЧАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО

ЗДОБУТКИ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ

АГРОМЕТЕОСТАНЦІЯ

Відомості самооцінювання 201 Агрономія

Навчально-методичне забезпечення.

Договори про співпрацю

ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 201 «Агрономія»