Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Завідувач кафедри:

кандидат економічних наук, доцент

Дорош Вікторія Юріївна

 

(0332) 78-55-66

Е-mail: f@lntu.edu.ua

 

https://www.facebook.com/kaffinances/
https://instagram.com/kafedrafbs/

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

 

Навчально-методичне забезпечення

 Методичне забезпечення спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського рівня) галузі знань 07 Управління та адміністрування

 

 Методичне забезпечення спеціальності 072 Фінансибанківська справа та страхування другого (магістерського рівня) галузі знань 07 Управліннята адміністрування

 

 Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

 Освітня програма "Фінансовий менеджмент"

 Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми

 


 Наукові напрями кафедри

   Договори про співпрацю       


 
  Договори про проведення практики студентів   

Матеріально-технічна база

 Фотогалерея

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Детермінанти та імперативи розвитку фінансової архітектури України"