Кафедра іноземної та української філології

Завідувач кафедри:
кандидат педагогічних наук
Мартинюк Алла Петрівна
(0332) 74-61-39

 

Професорсько- викладацький склад кафедри

 

 

 

В.о. завідувача кафедри:
кандидат педагогічних наук
Мартинюк Алла Петрівна
(0332) 74-61-39

Історична довідка

Кафедра іноземної та української філології була створена на базі кафедри загальноосвітніх дисциплін за наказом ЛДТУ № 71 від 08.06.1992 року «Про створення кафедри іноземних мов». Завідувачем  призначено кандидата філологічних наук, доцента Голдованського Я. А. Із 1999 року по 2007 рік кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко В. Г., з 2007  по 2014 р. – кандидат філологічних наук, доцент Приходько В. Б., із 2014 - 2017 р. –  кандидат педагогічних наук, доцент Мартинюк А. П., а з 2017 року завідувачем була кандидат філологічних наук  Смаль О.В., з 2020 в.о. завідувача кафедри виконує кандидат педагогічних наук Мартинюк А.П.

 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 035 «Філологія (прикладна лінгвістика)». 

                                                                                                                      
 

Наш перший набір. Посвята у студенти (2018 р.).

Посвята  у студенти (2019 р.)

Кадрове забезпечення навчального процесу

 

Навчальний процес на кафедрі здійснює 18 викладачів. Кваліфікаційний склад: 1 доктор наук, професор, 18 кандидатів наук, 17 доцентів, 1 викладач. Відсоток викладачів із вченими ступенями становить 100 %. Доктори наук: О.С. Ковальчук, Л.М. Мялковська; кандидати наук: Н.П. Киселюк, В.Б. Приходько, Л.А. Пилипюк; А.П. Мартинюк,  А.М. Губіна, А.Д. Алиєва, В.Б. Стернічук, І.М. Забіяка, А.В. Шевчук, О.В. Смаль, Л.Ю. Тиха, В.Г. Коваленко,  Н.В. Шкляєва, Т.В. Николюк, А.І Яновець, Ю. В. Літкович, А.В. Шевчук 

Презентація монографії Шкляєвої Н.В. (2018р.).

 

 

Дисципліни, які викладають на кафедрі

Дисципліни, які викладають на кафедрі

На сьогодні кафедра української та іноземної лінгвістики забезпечує викладання таких 16 дисциплін:

1) іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька);

2) ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька);

3) друга іноземна мова (польська мова для спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні економічні відносини»);

4) українська мова за професійним спрямуванням;

5) корпоративна культура та діловий етикет;

6) основи академічного письма;

7) професійна іноземна мова;

8) іноземна мова;

9) теорія та практика перекладу;

10) основи мовно-технічної комунікації;

11) практична фонетика;

12) культура фахової мови;

13) практична граматика;

14) лінгвокраїнознавство країн основної мови;

15) вступ до мовознавства;

16) медіаграмотність.


Кафедра має у розпорядженні  4 аудиторії  (№ 241, 243, 245, 237).

Науково-дослідна робота

 

На кафедрі виконуються такі комплексні науково-дослідні роботи:

1. «Дидактичні засади організації навчально-пізнавальної діяльності з іноземної мови для студентів вищих технічних навчальних закладів»

 (Виконавці: к.пед. н., доц. Мартинюк А.П.)

 

2. «Використання інновацій у навчальному процесі та наукових дослідженнях: світовий контекст»

(Виконавці: д.пед.н., проф. Ковальчук О.С.,  к.п.н., доц. Коваленко В. Г., к.ф.н., доц. Пилипюк Л.А.,  к.ф.н. Смаль О.В., к.ф.н. Яновець А.І., ст. викл. Літкович Ю.В. )

 

 3. «Вплив емотивності на екологію спілкування»

 (Виконавці: к.філол.н., доц. Киселюк Н. П.)

 

4. «Рецепція та інтерпретація іншомовного тексту»

(Виконавці: к. філол.н., доц. Стернічук В. Б., к.філол.н., доц. Приходько В. Б.)

 

5. «Прозові жанри фольклору Західної Волині та Полісся»

 (Виконавці: к. філол.н., доц. Шкляєва Н. В., к.філол.н., доц. Николюк Т. В.)

 

6. «Становлення та розвиток термінологічної лексики сучасної української літературної мови»
         (Виконавці: к. філол.н., доц. Тиха Л. Ю., к. філол.н., доц. Николюк Т. В., к. філол.н.,доц. Мялковська Л. М.).

 


 Науковий пікнік Луцького НТУ (2017р.).

Упродовж останніх п’яти років викладачі опублікували 142 статті у фахових збірниках та наукових журналах, 218 тез доповідей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Із 2008 по 2018 рік на кафедрі захищено 14 дисертацій. Викладачі постійно беруть участь в організації та проведенні науково-методичних конференцій, круглих столів, наукових семінарів, студентських конференцій.

Щоб підвищити фаховий та науковий рівень, удосконалити форми та методи навчання й виховання студентів, на кафедрі організована робота науково-теоретичного семінару, на якому розглядаються сучасні проблеми романо-германської філології.

Викладачі кафедри були організаторами багатьох наукових заходів, а також долучалися як співорганізатори до їх проведення.

Наукові конференції, семінари,  круглі столи на базі університету :

 

1) У рамках Всеукраїнського фестивалю науки кафедрою іноземних мов проведено круглий стіл на тему: «Сучасні тенденції розвитку романо-германської філології та лінгвометодики» 18 травня 2016 р.

2) У рамках спільного проекту машинобудівного факультету та кафедри іноземних мов Луцького НТУ проведено VIІ студентську науково-технічну конференцію «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті», 25 листопада 2016 р.

3) Науково-методичний семінар «Запровадження змішаного навчання (blended learning): виклики та перспективи», 17 травня 2018 р.

4)   Проведено круглий стіл «Виклики мовної освіти в технічних ЗВО», 18 травня 2018 р. 

5) Проведено науково-методичний семінар із Шеріл Гаррінгтон, учасницею програми "Стипендія імені Фулбрайта", 20 вересня 2018 р.

6) Тренінг-семінар «Написання тез: світовий формат» (модератор – Шерилін Гаррінгтон, науковець за програмою Фулбрайт), 19 березня 2019 р.;

7) Тренінг-семінар «Educational System in the USA» (модератор – Шерилін Гаррінгтон, науковець за програмою Фулбрайт), 5 квітня 2019 р.;

8) Круглий стіл «Inclusive education» (модератор – Лі Страгз, доктор наук, викладач /тренер, волонтер Корпусу Миру за програмою «Відповідь» (м. Бока-Ратоні, США)), 12 квітня 2019 р.;

9)Тренінг для викладачів «Soft and Hard Scills» (модератор – Коваль О.Є., канд. психол. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету; модератор – Бригадир М.Б., канд. психол. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету), 13 квітня 2019 р.;

10)Круглий стіл «Team Teaching: expectations and proved experience» (модератор – Джейсон Маккрола, волонтер Корпусу Миру США в Україні), 16 травня 2019 р.;

11) Круглий стіл «Team Teaching: results» (модератор – Джейсон Маккрола, волонтер Корпусу Миру США в Україні),  21 листопада 2019 р.

12) IІІ Всеукраїнську науково-методичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти», м. Луцьк, Луцький НТУ, 26 березня 2020 р.;

14) семінар в рамках Фестивалю науки в Луцькому НТУ «Сучасна мовна політика України» (модератори – к.філол.н., доц. Тиха Л.Ю., к.філол.н., доц. Мялковська Л.М.), 15 травня 2020 р.;

15) науково-методичний семінар «Особливості підготовки та презентації комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ)» (модератор – к.псих.н., доц. Губіна А.М.), 25 листопада 2020 р;

16) Міжнародну науково-практичну конференцію «Security in transborder regional cooperation: Ukraine vs Poland», м. Луцьк, Луцький НТУ, 25 листопада 2020 р.

 

 

Науково-методичний семінар із Шеріл Гаррінгтон, учасницею програми "Стипендія імені Фулбрайта" (2018 р.) 

        1) ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», м. Рівне,15 лютого 2018 року, Рівненський державний гуманітарний університет.

2) Спільно з Рівненським державним гуманітарним університетом ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», м. Рівне, РДГУ, 15 лютого 2019 р.;

3)I Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку», м. Луцьк, ЛНТУ, 12-13 квітня 2019 р.

4) Спільно з Рівненським державним гуманітарним університетом V Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», м. Рівне, РДГУ, 16-18 березня 2020 р.

 

   

Науково-дослідна робота студентів

 

Під керівництвом викладачів кафедри студенти університету вибороли призові місця на ІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «New ideas. New possibilities»/ «Нові ідеї. Нові можливості» 2017, який відбувся на базі кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та були нагороджені дипломами такі студенти: Савош Анна, факультет бізнесу, ІІ курс, наукові керівники: Войтович Сергій Ярославович, к.е.н., доцент;  Приходько Вікторія Богданівна, к.філол.н., доцент; Талах Христина, факультет бізнесу, V курс, наукові керівники: Вавдіюк Наталія Степанівна, д.е.н., професор;  Киселюк Наталія Павлівна, к.філол.н., доцент; Якубовський В’ячеслав , факультет обліку та фінансів, V курс, наукові керівники: Корецька Наталія Іванівна, к.е.н., доцент; Губіна Алла Михайлівна, к.психол.н., доцент.

На кафедрі української та іноземної лінгвістики функціонує студентський науковий гурток «Актуальні питання лінгвістики та компаративістики» (керівник: доц. Тиха Л.Ю.), метою  якого є наукова діяльність. Щороку студенти презентують результати своїх досліджень на міжнародних та всеукраїнських конференціях молодих учених та студентів.

Унаслідок реалізації спільного проекту машинобудівного факультету та кафедри іноземних мов Луцького НТУ «2016 – рік англійської мови в Україні» студенти підготували більше 130 тез іноземною мовою до збірника матеріалів VI студентської науково-технічної конференції «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті», що відбулася 26 листопада 2015 року.

1 грудня 2017 року кафедра стала співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції молодих  учених та студентів «Міжнародні проблеми розвитку менеджменту та лідерства».

Спільно з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Державним університетом телекомунікацій, Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Інтернет-олімпіаду з англійської мови, фізики та математики, березень 2019 р.;

  

VI студентська науково-технічна конференція «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» (2015 р.)

 

Міжнародна науково-практична конференція молодих  учених та студентів «Міжнародні проблеми розвитку менеджменту та лідерства» (2017 рік)

І Міжнародна науково-практична конференція

«Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку» (2019 р.) 

 

Методичне забезпечення навчального процесу

 Методичне забезпечення дисциплін кафедри. 

 

На кафедрі організована робота навчально-методичного семінару, де розглядаються питання щодо методики викладання іноземних мов у немовних ВНЗ, обговорюється проведення відкритих занять. Щороку кафедра здійснює підготовку методичних вказівок для практичних занять, посібників, електронних посібників  (за останні п’ять років було видано 60 методичних вказівок та 30 навчальних посібників, з них 14 електронних).  Трьом навчальним посібникам присвоєно гриф Луцького НТУ та гриф МОНУ. Видано 10 монографій.

 

Навчальні посібники з грифом МОНУ

1. Dealing with Computers Англійська мова для студентів комп’ютерних спеціальностей. Навчальний посібник / А.П. Мартинюк, Н.П. Киселюк, Н.М. Тишко. — Луцьк: Луцький НТУ, 2013. — 364 с.

 

Навчальні посібники з грифом Луцького НТУ

 

1.       Мялковська Л.М., Тиха Л.Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. Луцьк, 2015.

2.        Мартинюк А. П., Тишко Н.М. Англійська мова. Навчальний посібник для повсякденного спілкування для студентів І курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання . Луцьк: Луцький НТУ, 2015.

3.       Киселюк Н.П., Приходько В.Б. Англійська мова. Навчальний посібник з англійської мови для студентів економічних спеціальностей. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 275с.

 

Електронні посібники:

1.    Губіна А. Електронний посібник з дисципліни Англійська мова (для студентів ІІ курсу спеціальності 051-Економіка).

2.    Губіна А.  Електронний посібник з дисципліни Ділова іноземна мова (англійська).

3.    Войтенко І.Г. Киселюк Н.П., Приходько В.Б. Електронний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсів напряму підготовки «Туризм» денної форми навчання

4.    Николюк Т., Шкляєва  Н.. Електронний навчальний посібник з дисципліни Риторика

5.    Мартинюк А.П., Киселюк Н.П. Електронний посібник з дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) DEALING WITH COMPUTERS  до практичних занять для студентів І-ІІ курсів спеціальності 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології

6.    Губіна А.М., Киселюк Н.П., Мартинюк А.П.  Електронний посібник з дисципліни Іноземна мова (ангдійська) для наукового спілкування 

Монографії

 

1. Мартинюк А.П. Дидактичні засади структурування змісту філологічних знань студентів вищих навчальних закладів. Монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. 163с.

2. Ковальчук О. С. Автономний шкільний менеджмент в країнах Західної і Північної Європи.  Луцьк, 2014. 458с.

3. Губіна А.М. Мотивація досягнення успіху як детермінанта професійного самовизначення студентів технічних спеціальностей  Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: кол. моногр. /за заг. ред.. Ж. Вірної. Луцьк: Вежа-Друк, 2015.  С. 272-291.

      4. Семенюк Л.С., Шкляєва Н.В. Фольклор Шацького приозер’я. Луцьк: Терен, 2016.  267 с.

       5. Шкляєва Н.В. Народна топонімічна проза Західного Полісся та західної частини Волині: монографія. Луцьк: Терен, 2018.  756 с.

        6. Шкляєва Н. В., Николюк Т.В.  Українські народні казки Західного Полісся та західної частини Волині. Луцьк: Терен, 2018.  392 с.

7. Смаль О.В. Лінгвокогнітивні особливості моделюванння знань у англомовному лекційному дискурсі. Луцьк : Інформаційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету, 2018.  180с.

8. Приходько В.Б. Рецепція та інтерпретація художнього тексту в іншомовному дискурсі: компаративний вимір. Луцьк: Вежа-Друк, 2019.  268 с.

9. Мялковська Л. М. Мова художніх творів І. С. Нечуя-Левицького: лексикографічна і лінгвокогнітивна рецепція. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. 608 с.;

10. Інновації у вищій школі в контексті інтернаціоналізації освіти. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 234 с.

11. Шкляєва Н. В., Николюк Т.В., Смаль О.В., Яновець А.І, Пилипюк Л.А. Культура та побут населення Західного Полісся та західної частини Волині в народній прозі. Луцьк: Терен, 2020.  795с.

 12. Шкляєва Н. В., Николюк Т.В., Смаль О.В., Яновець А.І, Жалко Т.Й. Народні кулінарні традиції й дитячі ігри та забави населення Західного Полісся та західної частини Волині: монографія. Луцьк: Терен, 2020.  177 с.

 

 Міжнародна мобільність

 

Доцент Мартинюк А.П. у складі делегації Луцького НТУ брала участь у Міжнародному тижні для персоналу за програмою Еразмус + КА 107, організованого Абертайським університетом м. Данді, що у Шотландії.  

 

Викладачі та студенти кафедри постійно беруть  участь у виховних та спортивних заходах університету.

     

День здоров’я на факультеті  (студенти групи ПЛ-11, 2018 р.)     

Екскурсія містом (група ПЛ-21) 

Стратегічним завданням кафедри української та іноземної лінгвістики є забезпечення вивчення української та іноземних мов, яке сприятиме розвитку професійних мовних компетентностей студентів та їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовища.

 

 Методичне забезпечення дисциплін кафедри