Кафедра комп’ютерних наук

В.о. завідувача кафедри:
кандидат технічнх наук, доцент
Ліщина Валерій Олександрович
E-mail:lvaleriy@gmail.com

 

Кафедра комп'ютерних наук (КН) утворена у вересні 2019 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Комп'ютерних технологій та професійної освіти».

 

 


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

«ТІ, ЩО ВІДКРИВАЮТЬ ШЛЯХ ДО УСПІХУ»

АБІТУРІЄНТУ

ОСНОВНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ, НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПРОГРАМА акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Луцькому національному технічному університеті у період 15.04.2021-17.04.2021 рр. освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки» за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

 

Посилання на сторінки кафедри комп’ютерних наук у соціальних мережах та інших веб-ресурсах

Facebook  https://www.facebook.com/groups/390055218361723/members/

Instagram: prosperous_it