Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Завідувач кафедри:

д.п.н., професор
Чернящук Наталія Леонідівна 
(0332)74-61-15

Кафедра  комп'ютерної інженерії та кібербезпеки 

Завідувач кафедри –

Чернящук Наталія Леонідівна, д.п.н., професор.

 

Коротка історична довідка про створення кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки була створена шляхом перейменування кафедри комп’ютерної інженерії (рішення Вченої ради від 30.08.2018р.). З червня 2020 року кафедру комп'ютерної інженерії та кібербезпеки очолює професор Наталія Леонідівна Чернящук.

Кафедра комп’ютерної інженерії утворена згідно з наказом ректора №1-А-04-25 від 2 січня 2009 року по Луцькому національному технічному університету на підставі рішення Вченої ради ЛНТУ (протокол №6 від 26.12.2008 року) шляхом перейменування кафедри прикладної математики. Завідувачем кафедрою на той час був к.т.н., доц. Пех Петро Антонович.

        Кафедра прикладної математики була утворена на підставі рішення Вченої ради Луцького індустріального інституту (протокол №12 від 23.06.94 року) та наказу по Луцькому індустріальному інституту №87 від 28.06.94 року. Завідувачем кафедрою на той час був к.т.н., доц. Сорока Ростислав Олександрович.

 

Чернящук Наталія Леонідівна

д.п.н., професор, зав. кафедри

Багнюк Наталія Володимирівна

к.т.н., доцент

Бортник Катерина Яківна

к.т.н., доцент

Гринюк Сергій Васильович

асистент

Делявський Михайло Володимирович

д.т.н. професор

Здолбіцька Ніна Василівна

к.т.н., доцент

Каганюк Олексій Казимирович

к.т.н., доцент

Костючко Сергій Миколайович

к.т.н., доцент

Кузьмич Олена Іванівна

к.ф.-м.н., доцент

Лавренчук Світлана Василівна

к.т.н., доцент

Мельник Катерина Вікторівна

к.т.н., доцент

Мельник Василь Михайлович

к.ф.-м.н., доцент

Міскевич Оксана Іванівна

асистент

Пех Петро Антонович

к.т.н, доцент

Поліщук Микола Миколайович

к.т.н., доцент

Христинець Наталія Анатоліївна

асистент

 

Підготовка фахівців

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

- 123 "Комп'ютерна інженерія";

- 125 "Кібербезпека".

Фахівці з комп’ютерної інженерії мають професійну підготовку з основ алгоритмізації і програмування, комп'ютерної електроніки та схемотехніки, архітектури комп’ютера та його програмного забезпечення, основ функціонування комп’ютерних мереж, командних оболонок, адміністрування, працюють з базами даних та розробляють веб-проекти.

В напрямку кібербезпеки здійснюється інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачає  розроблення, впровадження та експлуатацію комплексних (інформаційних, телекомунікаційних, технічних) систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Великі компанії та фінансові установи готові інвестувати значні ресурси для захисту даних. Адже кіберзлочинність сьогодні – це багатомільярдна індустрія. Отже, фахівець із захисту персонального та корпоративного кіберпростору завжди знайде гідне місце на ринку праці.

Фахівці з кібербезпеки вчаться:

– проектувати системи захисту інформації та виконувати проектні розрахунки їх елементів;

– здійснювати встановлення, налаштування, експлуатацію та підтримку у робочому стані компонентів системи забезпечення компонентів інформаційної безпеки з урахуванням встановлених вимог;

– здійснювати організаційно-правове забезпечення об’єкта захисту та  реалізовувати комплексні управлінські заходи для вирішення виробничих завдань;

– використовувати теоретичні знання й практичні навички для аналізу сучасних науково-технічних досягнень, винаходів та патентів, пошуку нових технічних та технологічних рішень.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

НАЙВАГОМІШІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

НАУКОВІ НАПРЯМКИ КАФЕДРИ

НАГОРОДИ, СТИПЕНДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ І ВЕРХОВНОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

МЕРЕЖЕВА АКАДЕМІЯ CISCO

СЕРТИФІКАТИ

ВИПУСКНИКИ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ"

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми «Комп’ютерна інженерія»,перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у період 20.04.2021-22.04.2021 рр. освітньої програми«Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія»,перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ЗВІТ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "КІБЕРБЕЗПЕКА"

ПРОГРАМА РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ "КІБЕРБЕЗПЕКА" 

Контакти:

E-mail: ki@lntu.edu.ua

Тел: (0332) 74 61 15

Адреса: 43018, м.Луцьк Львівська 75 каб. 141