Кафедра матеріалознавства

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Мельничук Микола Дмитрович

063-117-87-16

Професорсько-викладацький склад кафедри

Правила вступу

Методичне забезпечення

Наповнення методичним забезпеченням

Освітня програма Матеріалознавство (перший освітній рівень бакалавр)

Освітня програма Індустріальний інжиніринг та менеджмент (перший освітній рівень – бакалавр)

Освітньо-професійна програма Матеріалознавство (другий освітній рівень – магістр)

Освітньо-наукова програма «Матеріалознавство» підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

Практична підготовка

Міжнародна діяльність

Подвійний диплом

Наукові результати

Матеріально-технічна база

Звіт про самооцінювання ОНП Матеріалознавство (третій освітньо-науковий рівень – PhD)

Консультаційні послуги та підтримка

Дозвілля студентів

Студентські досягнення

Професійна підготовка викладачів кафедри

Ті, що відкривають шлях до успіху

Підручники, навчальні посібники, монографії

ОГОЛОШЕННЯ!

Актуальна інформація для студентів

Викладачі кафедри

Наукові напрями кафедри

 

На кафедрі готують фахівців за навчально-освітніми програмами: бакалавра та магістра у галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальностей:

132 «Матеріалознавство»

131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»)

 

ІНЖЕНЕР-МАТЕРІАЛОЗНАВЕЦЬ

Інженери - матеріалознавці вирішують проблеми, пов'язані з дослідженням, розробкою і застосуванням високоефективних матеріалів. Вони знають, яким чином використати внутрішні резерви матеріалу для отримання заданого комплексу властивостей. А також - розбираються у великій кількості груп і класів матеріалів, в їх марках та будові.

Сучасне матеріалознавство характеризується існуванням великої кількості сплавів і розширенням номенклатури конструкційних, функціональних і наноструктурних матеріалів.


Виробництво інноваційної продукції призвело до створення прогресивних технологічних процесів, максимальної автоматизації виробництва. Для успішного вирішення багатьох практичних питань, пов'язаних з науково-технічним прогресом в різних областях економіки, необхідні знання сучасних технологій та нових матеріалів, раціональні області їх застосування, а отже, інженери-матеріалознавці завжди будуть затребувані. 


ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК

Професія інженера-механіка вважається універсальною. Представники цієї професії беруть участь у виробництві матеріальних благ у всіх галузях народного господарства - від виробництва побутових товарів і продуктів харчування до електронної техніки і космічних ракет. Базова інженерна освіта і досвід роботи дозволяють легко орієнтуватися в постійно оновлюючому світі техніки.

Фахівець керівної ланки. Він проектує і розробляє механізми. Саме інженери вдосконалюють обладнання та впроваджують нові технології.

Інженер-механік - це фахівець, що вільно орієнтується в сучасній техніці і технологіях, творчо використовує інженерні методи у вирішенні задач механіки, знає економіку і організацію виробництва тієї галузі, в якій працює.

 

Із 1997 р. та по сьогоднішній день діє Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.02.01 – Матеріалознавство, у роботі якої постійно беруть участь викладачі кафедри.  Члени ради – видатні вчені та кращі викладачі провідних ВУЗів та науково-дослідних установ України. З початку існування ради (з 1995 року) фахівцями Західного регіону України захищено більше 50-ти кандидатських дисертацій, пошукачі одержали дипломи  кандидатів технічних наук.