Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики (ПТЛ)

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор

Ковальська Любов Леонідівна

(0332) 25-40-13

ep@lntu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Траєкторія наукового розвитку

Звіти про наукову та науково-технічну діяльність кафедри

Підручники, навчальні посібники, монографії

Методичне забезпечення

Договори про співпрацю

Міжнародна діяльність

Студентська наука

Практична підготовка здобувачів

Подвійний диплом

Дозвілля здобувачів

Освітня програма "Економіка підприємства"

Освітня програма "Логістика"

Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

Графіки захисту кваліфікаційних робіт бакалавра / магістра

Результати проведення інструментальної перевірки кваліфікаційних робіт/проєктів на академічний плагіат

Матеріально-технічна база

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! Умови вступу

План дистанційного візиту експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх програм за першим рівнем вищої освіти (бакалавр) «Товарознавство та торговельне підприємництво», «Економіка підприємства» спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Луцького національного технічного університету (Акредитаційні справи: No662/АС-21; No663/АС-21)

ОГОЛОШЕННЯ!
Відкрита зустріч експертної групи з усіма бажаючими (15.04.2021 р.)