Кафедра права

Завідувач кафедри:
доктор юридичних наук, професор
Ленгер Яна Іванівна

КАФЕДРА ПРАВА

 

Історична довідка: кафедра права Луцького національного технічного університету створена   в результаті виділення із складу  кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права в серпні місяці 2019 року.

Кафедра забезпечує викладання правових дисциплін  на  всіх факультетах Луцького національного технічного університету. 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 

                                                                                                        

ЛЕНГЕР ЯНА ІВАНІВНА - завідувач кафедри д. ю. н., професор, професор кафедри права

 

ВІСИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ - д. і. н., професор, професор кафедри права

 

ЗЕМКО АЛЛА МИХАЙЛІВНА - к.ю.н., доцент, доцент кафедри права

 

АНІЩУК ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА - к.ю.н., доцент, доцент кафедри права

 

ЩЕРБЮК НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА - к.ю.н., доцент, доцент кафедри права

 

ПУНДОР ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА - к.ю.н., доцент кафедри права

 

ФІЛЮК ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА - к.ю.н., доцент кафедри права

 

 

 

СПІВПРАЦЯ З ПРАКТИКАМИ

Практикуємоcь з одночасним вивченням теорії. Проводимо зустрічі здобувачів освіти з провідними юристами країни. 

   

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

ПРО РОБОТУ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ VERITAS

посилання на соціальні мережі

 

НАШЕ ДОЗВІЛЛЯ

ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

 

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН ВІЗИТУ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 081"ПРАВО" МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

 

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК "ПРАВНИЧИЙ КЛУБ"