Кафедра прикладної математики та механіки

Завідувач кафедри:

доктор фізико-математичних наук, професор

Пастернак Ярослав Михайлович

(0332) 74 61 48


 Рано чи пізно будь-яка математична ідея знаходить застосування в тій чи іншій справі.

О.М. Крилов

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

СПІВРОБІТНИКИ                        

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ                   

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ         

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ         

НОВИНИ 

ОГОЛОШЕННЯ                                   

ВСТУПНИКУ                               

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ                   

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ     

Pобочі програми магістрів 113

Робочі програми бакалаврів 113

Робочі програми вибіркових дисципілін 2019

Силабуси вибіркових дисциплін 2019

Вибіркові дисципліни 2020

Освітні програми 2020

Освітні програми 2021

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Матриця змін освітніх програм

Онлайн відео-заняття

 

Звіт про самооцінювання

 

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи підчас проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Прикладна математика», спеціальність 113 «Прикладна математика», другий (магістерський) рівень вищої освіти