Кафедра соціогуманітарних технологій

Завідувач кафедри:

кандидат історичних наук, доцент

Жук Оксана Миколаївна

(0332) 74-61-40

 E-mail:kgn@lntu.edu.ua https://www.facebook.com/groups/kafsociolntu/

КАФЕДРА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  

Історія кафедри 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Освітні програми за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення

ОПП за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (магістр)

Обговорення освітньо-професійних програм

Опитування щодо якості освіти на ОПП

Інформація для студентів

Студентське життя

Консультативні послуги та психологічна підтримка

Навчальні плани 

Робочі програми

Дисципліни вільного вибору

Академічна доброчесність

Науково-дослідна робота викладачів

Наукова робота студентів

Співпраця з роботодавцями, бази практик

Конференції кафедри

Участь у міжнародних проєктах

Абітурієнту

 

«Ті, що відкривають шлях до успіху». #4 Кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук

ОПП  бакалавр "Соціальне забезпечення 2020"

Обговорення ОПП бакалавр "Соціальне забезпечення"

Опитування щодо якості ОПП бакалавр "Соціальне забезпечення"

Аналіз результатів опитування

Договори про практику

Договори про співпрацю

Результати співпраці з роботодавцями щодо реалізації ОПП "Соціальне забезпечення" першого (бакалаврського) рівня

Матеріали наукових конференцій кафедри