Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (ТОПВ)

Завідувач кафедри:

к.с.-г.н., доцент

Голячук Сергій Євгенович

(0332) 74-61-36

E-mail: kaf_OPV@ukr.net

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

 

  Контакти:

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ауд. 149.
тел. +38(0332) 74-61-36
e-mail: kaf_opv@ukr.net  opv@lntu.edu.ua

 

Рівень вищої освітиУмови вступу
Перший (бакалаврський)

Спеціальність 181 "Харчові технології"
Освітня програма "Харчові технології"

(денна та заочна форма навчання)

Для вступу на основі повної загальної середньої освіти
Сертифікати ЗНО 2018-2021 рр.
  1. Українська мова
  2. Математика
  3. Історія України або іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія (мінімальний конкурсний бал зарахування: на бюджет - 125 балів; на контракт - 100 балів)
Для вступу на скорочену форму навчання
Сертифікат ЗНО 2018-2021рр.
  1. Українська мова
  2. Математика (на бюджет)/вибір вступника з усіх предметів (на контракт)
  3. Фахове вступне випробування
Другий (магістерський)

Спеціальність 181 "Харчові технології"
Освітньо-професійна програма "Харчові технології та ресторанне господарство"

(денна та заочна форми навчання)

  1. Успішно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови
  2. Успішно скласти фахове вступне випробування

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"
Освітньо-професійна програма "Інжиніринг переробних і харчових виробництв"

(денна та заочна форми навчання)

  1. Успішно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови
  2. Успішно скласти фахове вступне випробування

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

ДОСЯГНЕННЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ

РОЗРОБКИ КАФЕДРИ

СТАЖУВАННЯ ТА ОБМІН ДОСВІДОМ

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ І КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

НОВИНИ КАФЕДРИ

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП «Галузеве машинобудування», «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Інжиніринг переробних і харчових виробництв» із використанням технічних засобів відеозв’язку

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП "харчові технології "  із використанням технічних засобів відеозв’язку (08.04.2021 р. -09.04.2021 р.)