Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ТЕМС)

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Пахолюк Олена Василівна

(0332) 74-61-36

         
             
https://www.facebook.com/TEMSLNTU/

    

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Умови вступу

Методичне забезпечення 

Освітня програма Товарознавство та торговельне підприємництво

Освітня програма  Митна справа та торгівля

Освітня програма  Товарознавство та експертиза в митній справі

Наукові результати

Практична підготовка

Міжнародна діяльність

Матеріально-технічна база

Звіт про самооцінювання ОП Товарознавство та торговельне підприємництво

Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

Консультаційні послуги та підтримка

Дозвілля студентів

Студентські досягнення

Професійна підготовка викладачів кафедри

Ті, що відкривають шлях до успіху

Підручники, навчальні посібники, монографії

План дистанційного візиту експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи освітніх програм за першим рівнем вищої освіти (бакалавр) «Товарознавство та торговельне підприємництво», «Економіка підприємства» спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Луцького національного технічного університету (Акредитаційні справи: No662/АС-21; No663/АС-21)

ОГОЛОШЕННЯ!
Відкрита зустріч експертної групи з усіма бажаючими (15.04.2021 р.)